Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Maailman vaikuttavin paikka oppia!

Helsingin kasvatus ja koulutus on alallaan Suomen suurin ja monipuolisin. Järjestämme helsinkiläisille varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukio- ja ammatillista koulutusta sekä vapaan sivistystyön toimintaa. Asiakkaita meillä on 90 000, toimipaikkoja yli 700 ja työntekijöitä 13 000.
Opimme ja kokeilemme yhdessä. Tule mukaan mahtavaan joukkoomme!

Tutustu meihin osoitteessa www.hel.fi/kasvatusjakoulutus ja @HelsinkiOppii
 
Erityisluokanopettaja
 
Työavain 5-1066-19
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 01.08.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 30.04.2019  kello 12:00
Lemmilän koulu , Lemmiläntie 3 05950 Hyvinkää
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetus / Perusopetuksen alueelliset palvelut
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Kehitämme kouluissamme jatkuvasti pedagogiikkaa, oppimisympäristöjä ja toimintakulttuuria. Hyödynnämme koko kaupunkia kaikenikäisten oppimisen tilana. Digitaalinen teknologia mahdollistaa ja rikastuttaa oppimista. Kouluissamme on monenlaisia oppijoita. Tuemme yhteisöllistä ja yksilöllistä oppimista perustuen jokaisen oppijan vahvuuksiin. Arvostamme jokaista yksilönä. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule luomaan kanssamme maailman vaikuttavinta paikkaa oppia!

Avoinna ovat erityisluokanopettajan tehtävät Lemmilän koulussa. Lemmilän koulu on erityiskoulu erityisen tuen oppilaille, jotka on sijoitettu asumaan Lemmilän erityislastenkotiin. Lemmilän koulun tehtävänä on opastaa ja palauttaa oppilaan motivaatio vastuullisuuteen ja tiedonhankintaan sekä tukea oppilasta elämäniloon. Koulu sijaitsee Hyvinkäällä Ridasjärven kylässä.

Erityisluokanopettajan tehtäviin kuuluu pääasiassa yläkoulun oppiaineiden opetuksen ja koulunpidon lisäksi päivittäinen yhteistyö lastenkodin kanssa, osallistuminen koulun toimintakulttuuriin kuuluvien tapahtumien järjestämiseen sekä työnohjaukseen.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta. Ks. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Luemme eduksi: kokemuksen erityisen tuen oppilaiden opetuksesta, tiimityöstä sekä oppilaan verkostojen, kuten lastensuojelun kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Lisäksi luemme eduksi hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyövalmiudet vaativissa tilanteissa.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
rehtori Ulla Korhonen
09 310 83284
ulla1.korhonen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa