Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Maailman vaikuttavin paikka oppia!

Helsingin kasvatus ja koulutus on alallaan Suomen suurin ja monipuolisin. Järjestämme helsinkiläisille varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukio- ja ammatillista koulutusta sekä vapaan sivistystyön toimintaa. Asiakkaita meillä on 90 000, toimipaikkoja yli 700 ja työntekijöitä 13 000.
Opimme ja kokeilemme yhdessä. Tule mukaan mahtavaan joukkoomme!

Tutustu meihin osoitteessa www.hel.fi/kasvatusjakoulutus ja @HelsinkiOppii
 
Erityisopettaja
 
Työavain 5-996-19
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 01.08.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 26.04.2019  kello 16:00
Puistopolun peruskoulu , Punakiventie 4 00980 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetus / Perusopetuksen alueelliset palvelut
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Kehitämme kouluissamme jatkuvasti pedagogiikkaa, oppimisympäristöjä ja toimintakulttuuria. Hyödynnämme koko kaupunkia kaikenikäisten oppimisen tilana. Digitaalinen teknologia mahdollistaa ja rikastuttaa oppimista. Kouluissamme on monenlaisia oppijoita. Tuemme yhteisöllistä ja yksilöllistä oppimista perustuen jokaisen oppijan vahvuuksiin. Arvostamme jokaista yksilönä. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule luomaan kanssamme maailman vaikuttavinta paikkaa oppia!

Avoinna ovat laaja-alaisen opettajan tehtävät tuetussa erityisluokassa, jossa oppilaita on luokka-asteilta 1-6 painottuen alkuopetukseen. Työtä tehdään tiiviisti kolmen aikuisen tiimissä, jossa työskentelee erityisluokanopettaja, laaja-alainen erityisopettaja ja koulunkäyntiavustaja. Tiimi työskentelee aktiivisessa vuorovaikutuksessa perheiden ja tukiverkostojen kanssa. Oppilaiden koulunkäynnin tukeminen painottuu paljolti kuntouttavaan toimintaan.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta. Ks. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: että hakijalla on osaamista erilaisten oppijoiden huomioimisessa. Hakijalla tulee olla erinomaiset vuorovaikutus-, yhteistyö- ja ryhmänhallintataidot.
 
Luemme eduksi: Arvostamme omaa osaamistaan sekä digitaitojaan aktiivisesti kehittävää ammattilaista. Puistopolun peruskoulussa käytetään vahvuuspedagogiikkaa, johon perehtyminen luetaan myös eduksi.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
virka-apulaisrehtori Satu Arokari
09 310 82500
satu.arokari@hel.fi
040-3362424
 
johtajaopettaja Heidi Metsämäki
040-4817294
heidi.metsamaki@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa