Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsinki on vetovoimainen ja elinvoimainen kaupunki. Kaupunki tarjoaa tapahtumia, elämyksiä, tiloja, virikkeellisiä alueita ja taidekokoelmia sekä tukea kansalaistoiminnalle, oppimiselle ja kasvatustyölle.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivistymiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen ja tukee Helsingin elinvoimaisuutta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala jakautuu viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat kulttuuri, liikunta, nuoriso, kirjasto sekä hallinto- ja tukipalvelut. Toimialalla työskentelee noin 1 800 henkilöä.

 
Nuoriso-ohjaaja, Romanityö
 
Työavain 49-116-19
Vakinainen työsuhde  alkaen 29.04.2019
Hakuaika päättyy 22.04.2019  kello 16:00
Haagan nuorisotyöyksikkö , Jousipolku 1 c 2 00370 Helsinki
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Nuoriso / Läntinen nuorisotyö
Nuorisotyö
 
Tehtävän kuvaus: Tehtävä avattu uudelleen haettavaksi. Aikaisemmat hakijat huomioidaan jo lähetettyjen hakemusten perusteella.


Haetaan Helsingin kaupungin romaninuorisotyöstä vastaavaa nuoriso-ohjaajaa.

Työntekijä suunnittelee ja ohjaa romaninuorille suunnattua toimintaa, joka tukee nuorten osallisuutta, toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja hyvinvointia. Toimintaa toteutetaan sekä yksilö- että ryhmämuotoisesti niillä alueilla ja tavoilla, joille kulloinkin on tarvetta. Työhön kuuluu toiminnan jatkuvaa arviointia sekä kehittämistä yhdessä nuorten ja verkostojen kanssa.

Ohjaajan työ on itsenäistä, mutta siihen kuuluu runsaasti myös verkostotyötä, sekä osallistumista erilaisiin työryhmiin. Työpaikka sijoittuu fyysisesti osaksi Haagan nuorisotyöyksikköä, mutta työtä tehdään ympäri Helsinkiä aina nuorten ja alueiden tarpeista riippuen. Työntekijä pääsee itse vaikuttamaan työnsä keskeisiin sisältöihin ja toimintatapoihin. Työtä tehdään pääsääntöisesti nuorten vapaa-aikana eli iltaisin ja viikonloppuisin.

 
 
Kelpoisuusehto:  Vähintään toisen asteen tai opistotason tutkinto (esim. nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja)
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: Vankkaa kokemusta nuorisotyöstä sekä romanikulttuurin tuntemusta.
 
Luemme eduksi: Itsenäinen työotteen, kokemuksen verkostotyöstä ja kehittämisestä sekä perushyvät tietotekniset ja viestinnälliset taidot.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2 373,38
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 45min
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Toiminnanjohtaja Lauri Hiltunen
040 646 2499
lauri.hiltunen@hel.fi
arkisin klo 9-16
 
 
 Hae paikkaa