Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin kaupungin keskushallintovirasto, kaupunginkanslia, on kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja pormestarikunnan yleinen suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanoelin. Teemme työtä näköalapaikalla suomalaisen kaupunkikehityksen kärjessä.

Talous- ja suunnitteluosasto huolehtii kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelusta, kaupungin strategian valmistelusta ja hallinnon yleisestä kehittämisestä, konserniohjaukseen ja rahoitukseen liittyvistä tehtävistä, tietohallinnon ohjauksesta, tilasto- ja tutkimustoiminnasta, hankintatoimesta, aluerakentamisprojektien suunnittelun ja toteutuksen ohjauksesta ja asuntopolitiikasta sekä henkilöstökassatoiminnasta.
 
Hankepäällikkö
 
Työavain 47-37-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 03.05.2019  kello 16:00
Aluerakentaminen, asuminen ja investoinnit , Pohjoisesplanadi 15-17 00170 Helsinki
Kaupunginkanslia, Talous- ja suunnitteluosasto
Hallinto- ja toimistoala
 
Tehtävän kuvaus: Helsingin kaupunginkanslian aluerakentaminen, asuminen ja investoinnit –yksikön tehtävänä on Helsingin asuntopolitiikan valmistelu, kaupunkirakenteen ja asumisen kehittäminen, aluerakentamisprojektien suunnittelun ja toteutuksen ohjaus, asunto-, palvelu- ja toimitilarakentamisen koordinointi, maankäytön, liikenteen ja asumisen seudullinen kehittäminen, investointitalouden ohjaaminen, sekä asumisen ja alueiden kehittämistä tukevat erityisselvitykset ja tutkimukset. Teemme työtä näköalapaikalla suomalaisen kaupunkikehityksen kärjessä ja kaupungin talouden suunnittelu ytimessä. Helsingin kaupungin investointien kokonaissumma yhdessä liikelaitosten kanssa on vuosittain noin 730 miljoonaa euroa.

Haemme aluerakentaminen, asuminen ja investoinnit –yksikköön hankepäällikköä vakinaiseen virkaan vastaamaan kaupunkikehityshankkeiden ja maaomaisuuden kehittämiseen liittyvien investointien talousarvio- ja päätösvalmistelusta ja seurannasta, sekä investointiohjelman laatimisesta. Tehtävään kuuluu myös osallistuminen kannattavuuslaskelmien ja taloudellisten arviointien laadintaan, liiketoimintasuunnitelmien arviointiin, sekä erillishankkeiden ohjaukseen ja valmisteluun yhteistyössä eri asiantuntijaryhmien kanssa.

Tehtävässä tarvitaan analyyttistä otetta taloudellisten yhtälöiden ja kehittyvän kaupungin tarpeiden yhteensovittamiseksi. Menestymisessä on eduksi kaupungin toiminnan ja päätöksenteon laaja-alainen tuntemus, rakentamisen prosessin eri vaiheiden tunteminen kaavoituksesta rakentamiseen, sekä yhdyskuntatekniikan tuntemus.

Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Arvostamme verkostojohtamisen osaamista, rakentamisen toimintaympäristön tuntemusta, erinomaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä, kykyä toimia tavoitteellisesti ja itsenäisesti, paineensietokykyä, kokemusta julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä, sekä hyvää englannin kielen taitoa.

Virka täytetään sopimuksen mukaan.

Virkaan valitun tulee esittää hyväksytty työhöntulotarkastuslausunto ennen viran vastaanottamista. Koeaika on 6 kuukautta.

Tietoa Helsingin kaupunkikehityshankkeista löytyy osoitteesta www.uuttahelsinkia.fi.

Hakuaika päättyy 3.5.2019 klo 16.00. Jätä hakemuksesi alla olevan Hae paikkaa -linkin kautta. Tarvittaessa hakemuksen voi toimittaa paperisena osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13.). Merkitse hakemukseen tehtävän työavain. Hakemukset ovat julkisia.
 
 
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 5052,82 €/kk+mahdollinen työkokemuslisä(3% tai 8%)
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36,75vh/vko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Aluerakentamispäällikkö, Kari Pudas
(09) 310 25627
kari.pudas@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa