Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Talterapeut, Talterapi för barn
 
Työavain 7-623-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 29.03.2019  kello 12:00
Talterapi för barn , Sibeliusgatan 14 00260 Helsingfors
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys
Terveydenhoitoala
 
Tehtävän kuvaus: Talterapi för barn hör till stadens specialtjänster för barnfamiljer och tar emot barn och unga, upp till 16 år, för undersökning och terapi. Vi är 43 talterapeuter, av vilka tre jobbar på svenska.
Från början av juni 2019 arbetar de svenskspråkiga talterapeuterna i det nya familjecentret i Berghäll i samma våning tillsammans med flera finskspråkiga talterapeuter, ergoterapeuter, psykologer och fysioterapeuter. Även bl.a mödra- och barnrådgivning, familjerådgivning, hemservice, socialhandledning och barnskydd är verksamma i familjecentret.

Vi söker nu en talterapeut till heltidsarbete till svensk talterapi.

Helsingfors är en stor stad som bjuder många förmåner till personalen. Det finns också flera fördelar med att vi är många talterapeuter på Helsingfors stad. Vi håller t.ex. egna utbildningsdagar och bjuder in föreläsare och kan också ha temadagar. Talterapeuterna väljer vilket tema som känns aktuellt.
Att alltid ha tillgång till flera kollegor känns bra ifall man behöver rådfråga eller utveckla något. Vi har också gemensam "databank" med övningsmaterial och iPad-träffar sinsemellan, samt kontinuerligt möjlighet att delta i konsultationsträffar med olika teman. Varje ny kollega får en personlig mentor och tutorgruppen samlas regelbundet.

Våra klienter kommer med remiss av hälsovården. Barnrådgivningen har en svensk psykolog som vi samarbetar med. Vi som jobbar på svenska har starka nätverk utåt och samarbetar mycket med andra yrkesgrupper kring våra klienter också utanför social- och hälsovården. Regelbundna gruppträffar har vi med t.ex. ambulerande spec.btgl. och skolornas psykologer.

Lämna din ansökan via www.helsinkirekry.fi arbetsnyckel 7-623-19.
 
 
Kelpoisuusehto:  Legitimerad talterapeut (Filosofie magister med utbildningsprogrammet i logopedi).

Språkkunskapskraven är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och nöjaktiga muntliga kunskaper i finska.

Den sökande skall före antagningsbeslutet förete företagshälsovårdens bedömning om sina förutsättningar att sköta de uppgifter som ingår i arbetet.

Logopedistuderande som är i slutskedet av sina studier kan anställas för högst 6 månader till jobbet om det inte finns några kvalificerade sökande.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3055e/ mån
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: heltid 38h 45min/vecka
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
talterapeut Kati Joronen
09 310 44809
kati.joronen@hel.fi
 
ledande talterapeut Päivi Lehmusvuori
09 310 50081
paivi.lehmusvuori@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa