Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Terveys- ja päihdepalveluihin kuuluvat psykiatria- ja päihdepalvelut, päivystys, suun terveydenhuolto sekä terveysasemat ja sisätautien poliklinikka.
 
Sosiaalityöntekijä, Psykiatria- ja päihdepalvelut, määräaikainen
 
Työavain 7-607-19
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 01.04.2019 (päättyy 04.09.2019)
Hakuaika päättyy 29.03.2019  kello 16:00
Vuosaaren mielialahäiriöpoliklinikka , Kahvikuja 3 00980 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut / Psykiatria- ja päihdepalvelut
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelut jakautuvat kuuteen palvelukokonaisuuteen: asumisen tuki, ensilinjan palvelut, mielialahäiriöpalvelut, psykoosipalvelut, päihdepalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys.

Haemme sosiaalityöntekijää määräaikaiseen virkasuhteeseen mielialahäiriöpalveluihin, Vuosaaren mielialahäiriöpoliklinikalle. Työpiste sijaitsee Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksen yhteydessä. Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan ja se jatkuu 4.9.19 asti.

Sosiaalityöntekijän työpanos jakautuu kahteen työryhmään: pitkittyneen ja toistuvan masennuksen työryhmään sekä bipolaarityöryhmään. Moniammatillisissa työryhmissä hoidetaan ja kuntoutetaan mm. pitkittyneestä masennuksesta, ahdistuksesta, kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ja tunnesäätelyn vaikeuksista kärsiviä potilaita. Sosiaalityöntekijä toimii työryhmissä sosiaalityön asiantuntijana. Tehtäviin kuuluu sosiaalisen tilanteen arviointi ja kartoitus, taloudellisten tilanteiden ja asumisasioiden selvittely, kuntoutuspolkujen suunnittelu sekä yhteistyö potilaiden verkostojen ja omaisten kanssa.

Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelujen sosiaalityöntekijät tekevät sosiaalihuoltolain edellyttämiä tehtäviä ja niihin liittyvää päätöksentekoa (muun muassa palvelutarpeen arvio, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttavan työtoiminnan polut). Kiinnostus ja innostus pitkäjänteistä, kuntouttavaa, sosiaalityön työkaluja monipuolisesti hyödyntävää sosiaalityötä kohtaan on tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta tärkeää.

Etsimme joukkoomme yhteistyökykyistä ja vastuuntuntoista sosiaalityöntekijää, joka on kiinnostunut ammatillisesti haastavasta ja mielenkiintoisesta tehtävästä. Sijaisuuteen voidaan valita sosiaalityön opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun.

Luemme eduksi kokemuksen aikuissosiaalityöstä tai sosiaalityöstä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa sekä Helsingin kaupungin palvelujärjestelmä tuntemuksen.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti helsinkirekry.fi kautta.
Kirjallisen hakemuksen voit lähettää osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13.) Hakemukseen tunnus 7-607-19. Hakuasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.
 
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3175,35 e/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 t 15 min
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
Johtava sosiaalityöntekijä Mirella Saari
09 310 58375
mirella.saari@hel.fi
 
Psykososiaalisen työn päällikkö Milla Syvänperä
09 310 49024
milla.syvanpera@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa