Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvat lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, lastensuojelu, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö sekä vammaistyö.
 
Sosiaalityöntekijä, 7 työpaikkaa
 
Työavain 7-602-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 28.03.2019  kello 12:00
Jälkihuolto , Sturenkatu 8 ja Malminkatu 3 00500 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lastensuojelu
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Tule mukaan tekemään Suomen parasta jälkihuoltoa! Meidän kaikilla nuorilla on vastuusosiaalityöntekijät ja kaikille tarvitseville on tarjolla sosiaaliohjausta. Kehitämme tiimityöskentelyä ja asumispalvelujamme.

Etsimme sosiaalityöntekijöiksi asiakaslähtöisiä ja kehittämismyönteisiä sosiaalityöntekijöitä 2.5.2019 lukien tai sopimuksen mukaan.

Pilotoimme systeemistä lastensuojelun mallia ja kehitämme asiakasprosessia asiakkaiden tarpeisiin vastaten. Systeeminen malli perustuu suhdeperustaisuuteen ja vuorovaikutussuhteen luomiseen. Myös moneen muuhun kehittämiseen on mahdollista päästä mukaan: uudistamme asumismuotoja, kokemusasiantuntijuustoimintaa, sosiaalista raportointia ja digipalveluja.

Jälkihuollon henkilöstö kasvaa tänä vuonna 7 sosiaalityöntekijällä ja tiimejä on jo vahvistettu toisella johtavalla sosiaalityöntekijällä sekä 4 ohjaajalla. Työryhmässä työskentelee tällä hetkellä 9 sosiaalityöntekijää, 24 sosiaaliohjaajaa ja 3 esimiestä, 2 johtavaa sosiaalityöntekijää ja johtava ohjaaja. Perheterapeutti työskentelee työryhmässämme kahtena päivänä viikossa ja olemme saaneet kokoaikaisen terveydenhoitajan. Vuoden 2019 loppuun saakka käytössämme lisäresurssina 4 sosiaaliohjaajaa. Vuositasolla meillä on noin 1000, 16-20-vuotiasta asiakasta.

Jälkihuollossa saat työsi tueksi osaavat ja innostuneet työntekijät sekä esimiehet. Sosiaalityöntekijämme ovat pitkäaikaisia ja meillä on vankkaa kokemusta lastensuojelun jälkihuollosta. Odotamme sinulta vahvaa kokemusta nuorten ja verkostojen kanssa työskentelystä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää paineensietokykyä.

Haastattelut pidetään 1.4 ja 4.4.

Hakemukset ensisijaisesti Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta. Kirjallinen hakemus lähetetään: Helsingin kaupungin kirjaamo Sosiaali- ja terveysvirasto PL 10 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13).

Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Luemme eduksi: Työkokemuksen lastensuojelusta.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3337 e/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 15min/viikko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Johtava sostt. Minna Manelius
050 561 5345
minna.manelius@hel.fi
18.3 klo 9-10, 20.3 klo 10-11
 
Johtava sostt. Tiia Hipp
040 679 5216
tiia.hipp@hel.fi
18.3 klo 13-14, 21.3 klo 14-15
 
 
 Hae paikkaa