Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingissä aloitti kesäkuussa 2017 uusi kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Suomenkielinen ammatillinen koulutus yhdessä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, sekä perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön kanssa muodostavat toimialan järjestämät palvelut. Uudella toimialalla haluamme tuottaa ja luoda yhdessä helsinkiläisten kanssa osallistavaa, avointa ja lähellä käytännön työelämää olevaa ammatillista koulutusta. Tule tekemään ja kehittämään kanssamme tulevaisuuden ammatillista koulutusta!

Seuraa meitä: @HelsinkiOppii ja www.hel.fi/kasvatusjakoulutus
 
Päätoiminen tuntiopettaja, ICT-työpaja/Digitalents
 
Työavain 5-708-19
Vakinainen virkasuhde  alkaen 01.08.2019
Hakuaika päättyy 25.03.2019  kello 16:00
Stadin ammatti- ja aikuisopisto, nuorten työpajat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Ammatillinen koulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Etsimme osaamiseltaan monipuolista opettajaa Digitalents-hankkeeseen.
Opettajan tehtävänä on toimia Nuorten työpajoille perustettavan ICT-pajan toimintaan osallistuvien nuorten oppimisen ohjaajana ja opettajana sekä toiminnan sisältöjen kehittäjänä yhdessä Digitalentsin (digitalents.munstadi.fi) ICT-tiimin ja Nuorten työpajojen työvalmentajan kanssa. ICT-pajaan valittavilta nuorilta edellytetään harrastuneisuutta alalle, esim. yhden ohjelmointikielen osalta. Tehtävänä on kouluttaa nuoria siten, että he pystyvät osallistumaan Digitalentsin tarjoamiin työtehtäviin.

Työpajatoiminta on tarkoitettu alle 29-vuotiaille, työttömille helsinkiläisille nuorille, jotka ovat jääneet peruskoulun jälkeen vaille toisen asteen koulutuspaikkaa. Toiminnan tavoitteena on kouluttautumis- ja työllistymisvalmiuksien edistäminen työpaikalla tapahtuvan oppimisen keinoin.

Opettajan tehtäviin kuuluvat oppijoiden ohjauksen ja opetuksen lisäksi myös yhteistyö keskeisten sidosryhmien kanssa oppilaitoksen sisällä että ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Tehtävässä tehdään tiivistä yhteistyöstä muiden tutkintoa edeltävien koulutusten ja palveluiden sekä ammatillisen tutkintokoulutuksen kanssa.

Palvelussuhde alkaa 1.8.2019.

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Haastattelut toteutetaan 3.4.2019 klo 15.00 alkaen.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1.8.2011) ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa ja valmentavaa koulutusta antavaa opettajaa koskevien 13b §:n ja 17 §:n säännösten mukaan.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: Sinulla on vahvaa näyttöä monipuolisesta pedagogisesta osaamisesta ammatillisessa koulutuksessa tai vastaavista tehtävistä. Edellytämme kokemusta kohderyhmän oppijoiden opetuksesta ja ohjauksesta sekä käytännön kokemusta osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta erilaisissa oppimisympäristöissä. Sinulla on myös näyttöjä tuloksellisesta kehittämistyöstä. Hallitset vähintään yhden ohjelmointikielen esim. Python, Node.js ja sinulla on teknistä osaamista pilvipalvelutekniikasta sekä Microsoft työasema- ja palvelinympäristöjen tuntemusta (Windows Server 2016 ja Windows 10 työasemaympäristö, sekä Active Directory).
 
Luemme eduksi: Olet ennakkoluuloton, joustava, yhteistyötaitoinen ja työotteesi on kokonaisvaltainen. Sinulla on tuoretta pedagogista kokemusta, monipuoliset ja opiskelijalähtöiset ohjaustaidot sekä innostusta hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia työssäsi. Haluat olla etulinjassa kehittämässä tutkintoja edeltäviä koulutuksia ja palveluita sekä erityisesti työpajatoimintaa. Eduksi luemme myös kokemuksen oppimisen tuen ja kielitietoisen opetuksen ja ohjauksen toteuttamisesta sekä työelämän kanssa tehtävästä yhteistyöstä.
Sinulla on ymmärrystä tunnistaa nykypäivän yritysten IT tarpeita, jotka ovat pitkälti juuri pilvipalveluihin suuntautuneita. Sinulla on HyperV , HTML5, Javascript, CSS, websivujen julkaisujärjestelmän Wordpress tuntemus.


Virkasuhteen alussa on koeaika. Valitun on ennen virkamääräyksen antamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6§:n 2 momentin rikosrekisteriote. Ennen nimityksen vahvistamista valitun on kaupungin työterveyshuollon antamalla tai hyväksymällä todistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkasuhteeseen. Hakijan tulee sähköisessä haussa ilmoittaa tutkintoon kuuluvat pää- ja sivuaineet sekä suoritetut opintoviikot tai opintopisteet, suoritettu opettajan koulutus, erityisopettajan koulutus ja työelämäkokemus tehtävää vastaavalla alalla.

Hakemukset jätetään ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Mahdolliset kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Stadin ammattiopisto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13). Työavainnumero on mainittava kuoressa. Kaikki hakemukset ovat julkisia.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa noudatetaan OVTES:n mukaista vuosityöaikaa.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
vs. työpajaesimies Anna-Mari Rouru
09 310 81417
anna-mari.rouru@edu.hel.fi
 
 
 Hae paikkaa