Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
opinto-ohjaaja, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, 2 työpaikkaa
 
Työavain 5-707-19
Vakinainen virkasuhde  alkaen 01.08.2019
Hakuaika päättyy 25.03.2019  kello 16:00
Stadin ammatti- ja aikuisopisto
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Ammatillinen koulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Stadin ammatti- ja aikuisopistossa opinto-ohjaaja on ohjauksen asiantuntija.

Opinto-ohjaajan työnkuvaan kuuluu ohjaus opiskelupolun eri vaiheissa hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisesta ura- ja elämänsuunnitteluun ja työllistymisen tukemiseen.
Opinto-ohjaaja toimii osana oppimisyhteisöjä ja tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.
Opinto-ohjaaja edistää oppijoiden osallisuutta ja hyvinvointia.

Oppilaitoksen koulutus- ja palvelutarjonnan tunnetuksi tekeminen, koulutusneuvonta ja yhteistyö kaupungin ohjausverkostoissa ovat keskeinen osa opinto-ohjaajan työtä onnistuneiden opiskelupolkujen takaamiseksi.

Osa kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista kutsutaan ryhmähaastatteluun.
Haastattelut ovat maanantaina 8.4.2019 klo 8-10.00.

Valitun henkilön toivotaan aloittavan tehtävässä mahdollisimman pian tai viimeistään elokuun alussa 2019.

Valittujen henkilöiden toimipaikat tarkentuvat rekrytointiprosessin aikana.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 28.12.2017) opinto-ohjausta koskevien 15 §:n ja 17 §:n säännösten mukaan.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta.


Stadin ammatti- ja aikuisopistossa noudatetaan OVTES:n mukaista vuosityöaikaa.

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: Tuoretta kokemusta opinto-ohjaajan työstä ja osaamista monipuolisista ohjausmenetelmistä. Lisäksi edellytämme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyötaitoja, hyviä ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja sekä näyttöä tuloksellisesta ohjauksen kehittämistyöstä. Tehtävä edellyttää myös joustavuutta muuttavassa toimintaympäristössä.
 
Luemme eduksi: Kokemus eri ikäisten monikulttuuristen opiskelijoiden ohjauksesta sekä pääkaupunkiseudun palveluverkostojen ja koulutusmahdollisuuksien tuntemus on eduksi tehtävässä.

Virkasuhteen alussa on koeaika. Valitun on ennen virkamääräyksen antamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6§:n 2 momentin rikosrekisteriote. Ennen nimityksen vahvistamista valitun on kaupungin työterveyshuollon antamalla tai hyväksymällä todistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkasuhteeseen.

Hakemukset jätetään ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Mahdolliset kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Stadin ammattiopisto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13). Työavainnumero on mainittava kuoressa. Kaikki hakemukset ovat julkisia.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36,75h/vko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
apulaisrehtori Annukka Sorjonen
09 310 84800
annukka.sorjonen@hel.fi
voit soittaa arkisin klo 16-16.30
 
 
 Hae paikkaa