Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvat lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, lastensuojelu, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö sekä vammaistyö.
 
Ohjaaja, Malmin lastenkoti, vakinainen
 
Työavain 7-588-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 28.03.2019  kello 16:00
Malmin lastenkoti , Tilanhoitajankaari 00790 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lastensuojelu
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Haemme ohjaajaa vakinaiseen työsuhteeseen 2.5.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan Tilanhoitajankaaren pienyksikköön.

Työ on jaksotyötä, joka muodostuu aamu-, ilta- ja yövuoroista. Sovellamme ergonomista, työssä jaksamista tukevaa työvuorosuunnittelua. Ohjaajana tehtäviisi kuuluvat lasten hoito- ja kasvatustehtävät sekä kodinhoidolliset työt. Saat perehdytyksen lastenkodin perehtymismallin mukaisesti.

Tarjoamme erityistason laitossijoitusta. Lapsen sijoituksen eri vaiheissa voimme tarjota myös tehostettua hoitoa tai erityistä huolenpitoa lapsen tarpeiden niin vaatiessa. Lapset asuvat pienkodeissa 4-5 lapsen ryhmissä ja ovat tällä hetkellä iältään 5-17 -vuotiaita.

Pienyksikkömme ovat toimintaympäristöltään hyvin kodinomaisia. Hoidossa ja kasvatuksessa pidämme tärkeänä tasapainoista ja hyvää arkea. Jokaisen lapsen kohdalla toiminta suunnitellaan lapsen iän, kehitystason ja voimavarojen mukaan kasvua ja kehitystä edistäväksi. Lapsen osallisuus on meille tärkeä asia. Perheiden kanssa työskennellään perheen tarpeista lähtien. Vuosittain järjestämme perheleirin. Käytössämme on omahoitajaparityöskentelymalli.

Haastattelut järjestetään viikolla 14. Täytä hakemuksesi osoitteessa www.helsinkirekry.fi.
 
 
Kelpoisuusehto:  Lastensuojelulaitoksen hoito- ja kasvatustehtäviin kelpoisuuden antava soveltuva AMK-tutkinto, esim. sosionomi AMK tai sairaanhoitaja AMK tai vastaava soveltuva opistotasoinen tutkinto.

Edellytämme joko sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 mukaista kelpoisuutta tai terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Lisäksi edellytämme: kokemusta lastenkodissa työskentelystä tai muusta lastensuojelun työskentelystä.

 
Luemme eduksi: hyvät vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot.

Lastenkodissa työskentely on haastavaa ja monipuolista, mikä edellyttää hyvää tilannetajua sekä sopeutumiskykyä vaihtuviin tilanteisiin.

Toivomme kokemusta psyykkisesti oireilevien lasten kanssa tehdystä työstä sekä verkostojen kanssa työskentelystä. Luemme eduksi, että sinulla on innovatiivinen työote ja halu kehittää omaa työtä.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2318,92 e/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 116h 15min / 3viikkoa, jaksotyö
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
johtaja Sari Hämäläinen
050 402 0884
sari.hamalainen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa