Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuudessa opiskeluhuollon palveluita tarjotaan Helsingissä toteutettavaan lukiokoulutukseen ja ammatilliseen peruskoulutukseen.
 
Tuntiopettaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
 
Työavain 5-692-19
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 18.03.2019 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 25.03.2019  kello 16:00
Stadin ammatti- ja aikuisopisto , Vuokkiniemenkatu30 00920 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Ammatillinen koulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Tehtävän kuvaus: Haemme ammatillista tuntiopettajaa (kiinteistönhoidon osaamisala), jonka työtehtäviin kuuluvat puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan opetus- ja ohjaustehtävät ammatillisessa koulutuksessa sekä oman alan pedagoginen kehittämistyö asiantuntijatiimeissä ja oppimisyhteisöissä. Tehtävässä korostuu monipuolinen kiinteistöpalvelualan käytännön tehtävien ohjaus- ja opetustyö (esim. työkoneiden ja –laitteiden käytön opetus sekä pienet huolto ja korjaustyöt).

Hakijan tulee sähköisessä haussa ilmoittaa tutkintoon kuuluvat pää- ja sivuaineet sekä suoritetut opintoviikot tai opintopisteet, suoritettu opettajan koulutus ja ammatillisten opintojen opettajan kohdalla työelämäkokemus tehtävää vastaavalla alalla.

Stadin ammattiopisto noudattaa ammatillisten opettajien vuosityöaikasopimusta.

Haastattelut käynnistetään jo hakuaikana, kun ehdot täyttävä hakemus on saapunut.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten opintojen opettajaa koskevien 13 §:n ja 17 §:n säännösten mukaan.

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: Tehtävään valittavalta edellytämme vahvaa teknistä osaamista ja kokemusta kiinteistöhuollon käytännön tehtävistä ja kokemusta kiinteistöhuollon käytännön opetuksesta, monipuolisia ja opiskelijalähtöisiä ohjaustaitoja sekä kiinnostusta koulutuksen kehittämiseen ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti. Arvostamme monipuolista pedagogiikan osaamista, kokemusta ammatillisesta koulutuksesta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä tiimityöosaamista.
 
Luemme eduksi: Luemme eduksi kokemuksen ohjaavasta ja valmentavasta opettajuudesta sekä työskentelystä monialaisissa opettajatiimeissä. Haluat myös jakaa osaamistasi muille tiimin jäsenille ja suunnitella opiskelijan opintopolkuja käyttäen hyväksi monimuotoisia oppimisympäristöjä. Lisäksi arvostamme kokemusta digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä sekä työelämäyhteistyöstä. Eduksi katsomme pätevyydet toimia tulityö- ja työturvallisuuskorttikouluttajana.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Koulutuspäällikkö Tarja Taskinen-Okungbowa
09 310 84053
tarja.taskinen@hel.fi
virka-aikana
 
 
 Hae paikkaa