Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Sosiaalityöntekijä, HelppiSeniori, vakinainen, 2 työpaikkaa
 
Työavain 7-558-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 28.03.2019  kello 16:00
HelppiSeniori, Lännen asiakasohjaus , Hiomotie 6 B 00380 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut / Selvitys, arviointi ja sijoitus
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Etsimme Lännen asiakasohjaukseen kahta sosiaalityöntekijää ikääntyneiden palveluiden ytimeen.
Me HelppiSeniorissa olemme osa valtakunnallista keskitettyä asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia. HelppiSeniorin asiakasohjausyksiköt toimivat neljällä palvelualueella. Tehtävänämme on helsinkiläisten ikäihmisten laaja-alainen palvelutarpeen arviointi ja palveluiden järjestäminen sekä koordinointi.

Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun – periaatteen mukaisesti.
Asiakkaidemme asioissa teemme yhteistyötä kaupungin sisällä mm. gerontologisen sosiaalityön yksikön, kotihoidon ja sairaaloiden kanssa. Pyrimme aktiivisesti laajentamaan yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Sosiaalityöntekijän tehtävät kohdentuvat erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin. Tehtävänäsi on varmistaa, että asiakas ohjataan mahdollisimman sujuvasti tarvitsemansa tuen ja palvelun piiriin.
Toisen sosiaalityöntekijän työpanos kohdentuu Lännen palvelualueen kriisiytyneiden asiakkaiden tilanteiden ratkaisuun. Kriisityössä sosiaalityöntekijällä on työparinaan sairaanhoitaja.
Sosiaalityöntekijän tukena on neljä sosiaalityöntekijäkollegaa sekä moniammatillinen tiimi, johon kuuluu sosiaaliohjaajia, sairaanhoitajia, kotihoidon ohjaaja sekä asiakasohjausyksikön esimies yhdessä johtavan sosiaalityöntekijän kanssa.

Odotamme sinulta avointa ja innostunutta asennetta yhdessä samanhenkisen tiimin kanssa. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä sekä kykyä hahmottaa prosessien toimintaa.

Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista. Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksen mukaan etätyötä.
Saat meillä kaupungin monipuoliset henkilöstöedut ja hyvät kouluttautumismahdollisuudet. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa. Tarjoamme käyttöösi myös HSL:n työsuhdematkalipun. Henkilöstöetuihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa www.helsinkirekry.fi

Haastattelut järjestetään viikolla 13 ja 14 joko ryhmä- tai yksilöhaastatteluina. Haastattelun yhteydessä sinulla on mahdollisuus tavata ja haastatella tulevia työkavereitasi.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-558-19. (Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13.) Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.


 
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3175,35 e/ kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 15 min./ vko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Kotihoidon ohjaaja Birgitta Maanonen
09 310 23314
birgitta.maanonen@hel.fi
040 504 8759
 
vs.Johtava sosiaalityöntekijä Alexandra Allén
09 310 55783
alexandra.allen@hel.fi
040 184 2357
 
 
 Hae paikkaa