Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Helsingin kaupunkiympäristöä sekä tarjoaa siihen liittyviä palveluja. Toimialan kolme palvelukokonaisuutta ovat maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet sekä palvelut ja luvat. Niiden lisäksi toimialalla on keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut.

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus vastaa kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluista, kaupunkimittauksesta, rakennusvalvonnasta, ympäristöpalveluista sekä pysäköinninvalvonnasta ja pysäköintipalveluista.
 
Ympäristötarkastaja
 
Työavain 6-41-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 25.03.2019  kello 15:00
Ympäristönsuojeluyksikkö , Viikinkaari 2 a 00790 Helsinki
Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat / Ympäristöpalvelut
Muut
 
Tehtävän kuvaus: Etsimme YMPÄRISTÖTARKASTAJAA ympäristönsuojeluyksikköön

Ensisijaisina tehtävinäsi ovat ympäristölupien ja muille viranomaisille annettavien lausuntojen valmistelu ja päätösten valvonta, erityisvastuualueena ilmansuojelun valvonnan ja kestävän energiantuotannon asiantuntijatehtävät. Tehtäviisi kuuluu myös meluvalvonnan tehtäviä, kuten meluilmoituspäätösten valmistelua sekä toiminnanharjoittajien neuvontaa, viestintää, tarkastuksia ja toimenpidepyyntöjen käsittelyä.

Tehtävässä menestyminen vaatii hyvää ympäristönsuojelun ja erityisesti ilmansuojelun osaamista ja ilmansuojelun teknisten ratkaisujen tuntemusta eri kohteissa sekä asiantuntemusta ilmapäästöjen vaikutuksista terveyteen ja ympäristöön. Meluvalvonnan tehtävissä tarvitaan myös meluntorjunnan osaamista. Lisäksi ympäristösuojelusäädösten hyvä tuntemus ja soveltamisen osaaminen on keskeistä työssä onnistumiseksi. Luemme eduksi kokemuksen kunnallisten ympäristönsuojelutehtävien hoidosta.

Tarjoamme Helsingin kaupungin hyvät työsuhde-edut ja mahdollisuuden kehittää ammattitaitoasi asiantuntevassa organisaatiossa. Edistämme henkilöstömme työhyvinvointia ja kannustavaa palkitsemista.

Ympäristönsuojeluyksikkö huolehtii ympäristön-, vesien-, luonnon-, ilmaston-, ilman- ja maaperän suojelun sekä meluntorjunnan suunnittelusta, ohjelmista, seurannasta ja raportoinnista, tiedon tuottamisesta, ympäristötietoisuudesta, valvonnasta, arvioinneista, asiantuntijatehtävistä sekä kaupungin ympäristöjohtamisen koordinoinnista. Avoin virka sijoittuu ympäristövaikutukset, melu ja ilma- tiimiin.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen taito.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3237,99
Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 h 45 min /vko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Ymp.suojeluyksikön päällikkö Päivi Kippo-Edlund
paivi.kippo-edlund@hel.fi
050 345 4154
 
Tiimipäällikkö Eeva Pitkänen
eeva.pitkanen@hel.fi
050 530 9340
 
 
 Hae paikkaa