Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Ohjaaja, Nuorten vastaanotto, Kallio, vakinainen, 2 työpaikkaa
 
Työavain 7-533-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 28.03.2019  kello 16:00
Nuorten vastaanotto, Kallion yksikkö , Toinen linja 4 L  00530 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lastensuojelu
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Nuorten vastaanoton kokonaisuus muodostuu Kallion, Herttoniemen ja Malminkartanon lastensuojelun vastaanottolaitosten osastoista. Palvelumme on ympärivuorokautista ja päivystysluonteista vastaanottotyötä ja arviointitoimintaa 13-17 vuotiaiden nuorten parissa.

Sijoitukset ovat kestoltaan lyhytaikaisia ja nuoret ovat pääosin kiireellisesti sijoitettuina. Osastojakson aikana vastataan nuoren kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, palveluun sisältyy myös nuoren ja perheen sekä vastuusosiaalityöntekijän kanssa tehtävä lapsen ja perheen tilanteen ja tuen tarpeen arviointi sekä kartoitus.

Asiakkaamme ovat paljon eri palveluita tarvitsevia, mikä edellyttää ohjaajilta nopeaa ja hallittua osastotilanteen ja lapsiryhmän kokonaistilanteen hahmottamista sekä oman työn koordinointitaitoja.

Vastaanottoyksiköillä on päivystysvelvoite vastata erilaisiin lyhytkestoisiin tarpeisiin, tarjoamalla hoivaa ja huolenpitoa nuorille, jotka ovat luvatta poissa omasta sijaishuoltopaikastaan. Näissä tilanteissa tehdään yhteistyötä eri viranomaisten kanssa ja tilanteet voivat olla monenlaisia järjestelyjä vaativia, jotta nuori saadaan takaisin omaan sijoituspaikkaansa.

Haemme nyt joukkoomme kahta kokenutta ohjaajaa vahvistamaan osastoilla tehtävää päivystysluonteista asiakastyötä.

Ohjaajilla tulee olla valmiudet olla mukana erilaisissa vastaanottotilanteisissa sekä kykyä toimia päivystysluonteisissa tehtävissä ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa asiakkaiden ja eri verkostojen kanssa. Toimenkuva on vielä kehittymässä ja sen muotoutumiseen voit myös itse olla vaikuttamassa. Työtehtäviin tulee kuulumaan mm. valvontaa osastoilla, erilaisissa kuljetus- tai saattamistehtävissä mukanaoloa sekä työparina toimimista erilaisissa asiakastilanteissa.

Nyt haettavat ohjaajat eivät varsinaisesti osallistu itse arviointi- tai omaohjaajatyöhön. Huomioitavaa on myös se, että työpiste saattaa vaihdella eri nuorten vastaanoton yksiköiden välillä päivystystehtävän ja asiakastarpeiden mukaan.

Tehtävät täytetään 1.4.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Helsingin kaupunki työnantajana tarjoaa kattavat henkilöstöetuudet.

Täytä hakemus helsinkirekry.fi kautta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosionomin kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Lisäksi edellytämme: aiempaa kokemusta lastensuojelulaitoksessa työskentelystä, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä soveltuvuutta tehtävään.
 
Luemme eduksi: tehtävään soveltuvat lisäkoulutukset esim. päihde-, mielenterveys- ja/tai perhetyön aloilta.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2318,92 e/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: jaksotyö
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
lastenkodin johtaja vs. Jaana Haapamäki
09 310 43378
jaana.haapamaki@hel.fi
 
vastaava ohjaaja Mira Reijonen
09 310 73254
mira.reijonen@hel.fi
 
vastaava ohjaaja ts. Solja Vainio
09 310 24102
solja.vainio@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa