Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto.
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluihin kuuluvat Helsingin sairaala, neljä eri palvelualuetta sekä selvitys, arviointi ja sijoitus -toiminta.
 
Socialarbetare, Seniorhjälpen, sommarvikarie
 
Työavain 7-511-19
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 14.05.2019 (päättyy 31.08.2019)
Hakuaika päättyy 03.04.2019  kello 16:00
Svenskspråkig klienthandledning , Malmgatan 3 F  00100 H:fors
Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut / Selvitys, arviointi ja sijoitus
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Kom och arbeta som sommarvikarie för socialarbetaren. Vi är ett svenskspråkigt team för klienthandledning och gerontologiskt socialt arbete. Vi kommer att anställa en socialarbetare för 2-3 månader under tiden 14.5. - 31.8. Inledandet av vikariatet går att förhandlas. Vikariatet besätts så fort vi får en lämplig kandidat.

Vi har inriktning på klienten och klientens behov. Vår utgångspunkt är att stötta de äldres välbefinnande och vardag genom att erbjuda service rätt tid enligt principen om den lättaste tjänsten. Vårt utvecklingsmål är att förstärka ett klientinriktat samarbete inom staden med bl.a. hemvården och sjukhusen samt aktivt utvidga ett samarbete med områdets övriga aktörer.

Ditt arbete kommer att bestå av bedömning av servicebehovet hos klienter som behöver särskilt stöd. Din uppgift är att säkerställa att klienten hänvisas smidigt till den service som hen behöver.

Ditt arbete kommer även att bestå av gerontologiskt socialt arbete, som innebär att man planenligt sätter sig in i en äldre persons svåra livssituation där hens funktionsförmåga oftast är nedsatt. Vi arbetar klientinriktat med ett psykosocialt arbetssätt och vår strävan är att vi långvarigt kan motivera och stötta klienten. Socialarbetaren är en kontaktperson för klienter som behöver särskilt stöd och hen koordinerar klientens tjänster enligt en serviceplan och utvärderar hur de förverkligats.

Vårt team består av fyra socialhandledare, fyra socialarbetare, två sjukskötare, två hemhjälpare, en byråsekreterare och en ledande socialarbetare.

Vi förväntar oss en öppen och entusiastisk attityd samt förmåga att lära sig nytt tillsammans med vårt likasinnade team. Vi uppskattar god växelverkan och organisationsförmåga samt förmåga att förstå olika processer.

Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete stöder planering och man orkar bättre med sina arbetsuppgifter.
 
 
Kelpoisuusehto:  Behörighetskravet är socialarbetarbehörighet i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (7 §, 32 §).

Språkkunskapskrav är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska.

Om det inte finns sökanden som uppfyller behörighetskraven kan platsen för högst ett års tid besättas med en person som studerar till socialarbetare och har godkända studier i de grundläggande och ämnesstudierna för socialt arbete samt genomgått till dem hörande praktiken.
 
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Luemme eduksi: Gerontologisk och socialgerontologisk kompetens, kännedom om Helsingfors äldretjänsters servicestruktur, vårdkedjor och serviceenheter.

 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3175,35 e/mån
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 15 min/vecka
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
tf. ledande socialarbetare Mikaela Turpeinen
09 310 44801
mikaela.turpeinen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa