Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Ohjaaja, Oulunkylän vastaanotto-osasto, vuorotteluvapaan sijaisuus
 
Työavain 7-508-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 01.05.2019 (päättyy 31.10.2019)
Hakuaika päättyy 29.03.2019  kello 16:00
Oulunkylän vastaanotto , Harjantekijäntie 2 00640 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lastensuojelu
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Lasten vastaanoton kokonaisuus muodostuu vastaanottoperhetoiminnasta ja Oulunkylän
vastaanoton osastoista. Oulunkylän vastaanotossa toimii kolme 7-paikkaista lasten vastaanotto-osastoa. Toiminta on ympärivuorokautista.

Haemme Oulunkylän vastaanoton Sinipirttiosastolle ohjaajaa vuorotteluvapaan sijaisuuteen.
Tule tekemään sitoutuneesti monipuolista ja vaihtelevaa lastensuojelun vastaanottotyötä
moniammatilliseen tiimiin!

Sinipirttiin sijoitettavat lapset ovat 7-12 -vuotiaita kriisitilanteista sijoitukseen tulevia helsinkiläisiä lapsia. Ohjaaja vastaa lasten turvallisesta vastaanotosta, perushoidosta ja huolenpidosta. Ohjaaja osallistuu arvion tekemiseen lapsen ja perheen tilanteesta sekä avun ja tuen tarpeesta. Työ on tiivistä työskentelyä ja yhteydenpitoa lapsen sekä perheen, sosiaalityöntekijöiden ja muiden tahojen ja verkostojen kanssa. Työhön sisältyy kodinhoidollisia tehtäviä. Käytössämme on lastensuojelun arvioinnin kriteeristö.

Työ on jaksotyötä. Työvuorot sijoittuvat aamuun, iltaan ja yöhön arkena ja viikonloppuisin.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosionomin kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Lisäksi edellytämme: Lastensuojelutyön tuntemusta.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä yhtäjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuuden alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana.

Yhden päivän työttömyys riittää, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias tai alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi.
 
Luemme eduksi: Eduksi luemme tehtävään soveltuvat lisäkoulutukset, esim. perhetyön koulutus, lääkehoitokoulutukset, Avekki-tyyppiset koulutukset sekä Effica -tietojärjestelmän hallinnan.

 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2318,92 e/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: jaksotyö 38,75h/viikko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
Vastaava ohjaaja Jaana Mikkilä
09 310 42097
jaana.mikkila@hel.fi
 
Lastenkodin johtaja Aki Partanen
09 310 52565
aki.partanen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa