Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Sosiaalityöntekijä
 
Työavain 7-498-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 01.04.2019  kello 16:00
Sijaishuollon asiakasohjaus , Sturenkatu 8 00510 HELSINKI
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lastensuojelu
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Sosiaalityöntekijän tehtävät Sijaishuollon asiakasohjauksessa. Sijoitustoiminta perhe- ja laitoshoitoon, sijaisperheiden valmennus ja ostopalveluyksiköiden valvonta (ammatilliset perhekodit).

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti helsinkirekry.fi kautta. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11–13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Lisäksi edellytämme: Lastensuojelun sijaishuollon tuntemusta ja kokemusta lastensuojelutyöstä.
 
Luemme eduksi: Hyvät yhteistyötaidot
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3227 e/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 15min/viikko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Asiakasohjauksen päällikkö Juha Jokinen
09 310 46889
juha.jokinen@hel.fi
040 336 1491
 
 
 Hae paikkaa