Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Sjukskötare, Seniorhjälpen, sommarvikarie
 
Työavain 7-494-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 14.05.2019 (päättyy 31.08.2019)
Hakuaika päättyy 06.05.2019  kello 16:00
Svenskspråkig klienthandledning , Malmgatan 3 F  00100 H:fors
Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut / Selvitys, arviointi ja sijoitus
Terveydenhoitoala
 
Tehtävän kuvaus: Kom och arbeta som sommarvikarie för vår sjukskötare. Vi är ett svenskspråkigt team för klienthandledning och gerontologiskt socialt arbete. Vi kommer att anställa en sjukskötare för 2-3 månader under tiden 14.5 - 31.8. Inledandet av vikariatet går att förhandlas. Vikariatet besätts så fort vi får en lämplig kandidat.

Seniorhjälpen är en del av den riksomfattande centraliserade verksamhetsmodellen för klient-och servicehandledning. Seniorhjälpens klienthandledningsenheter fungerar på fem områden. Till våra uppgifter hör en bred servicebehovsbedömning för huvudsakligen äldre och organisering av service samt beslutsfattande.

Vårt team består av fyra socialhandledare, fyra socialarbetare, två sjuksköterskor, två hemhjälpare, en byråsekreterare och en ledande socialarbetare.

Sjukskötarens uppgifter:
- ge servicehandledning till äldre både på telefon och vid hembesök
- koordinera de äldres hemkomst efter sjukhusvistelse
- göra omfattande bedömningar av servicebehovet hemma hos klienter
- utarbeta klientplaner
- inleda nödvändiga tjänster och stödåtgärder
- fungera som kontaktperson
- koordinera och bedöma klientens situation under servicen och stötta hens välbefinnande i samråd med de anhöriga och övriga aktörer.

Arbetet kräver dessutom
- förmåga till självständigt klientarbete
- ett lösningsinriktat och aktivt arbetssätt
- goda kundservice- och samarbetsfärdigheter
- koordinationsförmåga
- goda dokumenteringsfärdigheter
- datateknisk kompetens


Seniorhjälpen arbetar med inriktning på klienten.

Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete stöder planering och man orkar bättre med sina arbetsuppgifter.

 
 
Kelpoisuusehto:  Språkkunskapskrav är bra muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i svenska och finska.
Sjukskötarexamen vid yrkeshögskola eller tidigare examen på institutnivå eller specialsjukskötarexamen eller hälsovårdarexamen eller barnmorskeexamen med legitimation som sjukskötare. I uppgiften förutsätts legitimation i Finland enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/1994.

Språkkunskapskraven är goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i finska.


 
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Luemme eduksi: Kännedom om Helsingfors servicesystem, pegasos och atj datasystems kunnande.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2565,20 e/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Periodarbete
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
tf. ledande socialarbetare Mikaela Turpeinen
09 310 44801
mikaela.turpeinen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa