Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Maailman vaikuttavin paikka oppia!

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukio- ja ammatillista koulutusta sekä vapaata sivistystyötä 90 000 helsinkiläiselle yli 700 toimipaikassa eri puolella Helsinkiä. Toimialallamme on 13 000 työntekijää, jotka tekevät Helsingistä kaikenikäisille maailman vaikuttavimman paikan oppia.

Tutustu meihin osoitteessa www.hel.fi/kasvatusjakoulutus ja @HelsinkiOppii
 
Tuntiopettaja, media-ala, peli- ja webtuotanto- ja ohjelmointi
 
Työavain 5-393-19
Vakinainen virkasuhde  alkaen 01.08.2019
Hakuaika päättyy 05.04.2019  kello 16:00
Stadin ammatti- ja aikuisopisto , Muotoilijankatu 3 00560 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Opetus ja ohjaus Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoille, opetus- ja muiden tehtävien hoitaminen opettajatiimissä, HOKS-työ, kehittämistyö, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen sekä englannin kielellä tapahtuvan ammatillisten aineiden opettaminen.

Hakuaikaa on jatkettu 5.4.2019 asti. Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon ilman eri hakemusta.

Haastattelut alkavat viikolla 14.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehdot ja kielivaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (1150/2017, 1133/2003), 13 § ja 17 § mukaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Vaadittava opettajan kelpoisuus tulee selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta.

Tehtävän alussa on koeaika.

Virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Ks. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: Riittävää työkokemusta alalta, media-alan osaamista erityisesti pelialalta: olio-pohjaista ohjelmisto-osaamista (Java, C#, C++. tmv.), Unity-osaamista, projektiosaamista sekä pedagogista osaamista.
 
Luemme eduksi: Muutosmyönteisen ja ratkaisukeskeisen työotteen sekä innostuksen ja kiinnostuksen opetus-, ohjaus- ja tiimityöhön.

 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Koulutuspäällikkö Jaana Kivipelto-Karjalainen
0931082317
jaana.kivipelto-karjalainen@hel.fi
15.3. klo 11-12
 
 
 Hae paikkaa