Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Projektikoordinaattori, Työkyky käyttöön -hanke, 2 työpaikkaa
 
Työavain 7-349-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 01.05.2019 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 23.04.2019  kello 15:00
Työkykyselvitys , Mechelininkatu 46 A, 4. kerros 00250 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Työkykyselvitys on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan, perhe- ja sosiaalipalvelujen, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön yksikkö, jonka tehtävänä on tuottaa työkykyselvitystä sosiaalipalveluna.

Työkykyselvityksen tehtävä on selvittää ja arvioida palveluun ohjattujen pitkäaikaisesti työttöminä olleiden asiakkaiden työ- ja toimintakyky sekä kuntoutuksen ja eläkkeen saamisen mahdollisuudet. Työkykyselvityksen työryhmä koostuu sosiaalityöntekijöistä, erikoislääkäreistä ja neuropsykologeista.

Työkykyselvityksessä on alkamassa Helsingin kaupungin kanslian tukemana Työkyky käyttöön -hanke. Hankkeen tavoitteena on tehostaa ja mallintaa pitkäaikaistyöttömien pääsyä palveluiden, kuten työkykyselvityksen piiriin. Hankkeessa tehdään yhteistyötä alueellisen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen ja muiden toimijoiden kanssa.

Tehtävään haetaan kahta projektikoordinaattoria, joiden koulutus ja osaaminen painottuvat sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Työparin yhteistyön tahoina ovat Työkykyselvityksen työryhmä, alueellinen aikuissosiaalityö ja -sosiaaliohjaus, terveydenhuolto ja terveysasemat sekä työttömien ja työtoiminnan palvelut. Vuonna 2019 hanke kohdentuu idän ja lännen alueille.

Hanketyöparin tehtävänä on valita työkykyselvityksen tai muiden palveluiden tarpeessa olevia asiakkaita, järjestää asiakkaille tilaisuuksia ja koordinoida asiakasyhteistyötä. Projektikoordinaattorit osallistuvat hankkeen suunnitteluun projektityöryhmän jäseninä sekä vastaavat osaltaan käytännön toteutuksesta. Tehtäviin sisältyy hankkeen materiaalin tuottamista, hankkeeseen liittyvää tilastointia, arviointia ja raportointia. Hanketta johtaa ohjausryhmä ja tukena on Työkykyselvityksen tiimi sekä alueelliset yhteistyökumppanit.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim. sosiaalityöntekijä YtM/VtM, TtM, sosiaali- ja terveysalan YAMK).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.
 
Lisäksi edellytämme: Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää sinulta hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, kykenemistä itsenäiseen työskentelyyn, mutta myös työparityöhön sekä työskentelyyn vaihtuvissa verkostoissa.

 
Luemme eduksi: Kokemuksen hanke- ja projektitehtävistä, Helsingin sosiaali- ja terveystoimen sekä työttömien palveluiden tuntemuksen.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3300 euroa/kk
Työaika: 36h 45min/vko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
johtava sosiaalityöntekijä Ulla Turunen
050 402 0148
ulla.turunen@hel.fi
 
aikuissosiaalityön päällikkö Henna Niiranen
050 402 0288
henna.niiranen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa