Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvat lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, lastensuojelu, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö sekä vammaistyö.
 
Johtava puheterapeutti, Lasten puheterapia, vakinainen
 
Työavain 7-341-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 26.02.2019  kello 16:00
Keskitetyt perheiden erityispalvelut/ Lasten puheterapia , Sibeliuksenkatu 14 00260 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys
Terveydenhoitoala
 
Tehtävän kuvaus: Haemme Johtavaa puheterapeuttia vakinaiseen työsuhteeseen. Työsuhde alkaa sijaisuutena 1.4.2019 alkaen ja jatkuu vakinaisena 1.7.2019 alkaen.

Perheiden erityispalvelut on osa lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveyspalveluja. Perheiden erityispalveluihin kuuluvat perheneuvolan kasvatus- ja perheneuvonta, perheoikeudelliset asiat ja keskitetyt perheiden erityispalvelut: lapsiperheiden sosiaaliohjaus, neuvolan psykologipalvelut, terapeuttinen vauvaperhetyö, pariterapia ja lasten puheterapia.

Uudistamme palvelujamme perustamalla palvelukeskuksia. Ensimmäinen perhekeskus on avattu vuonna 2017.

Johtavan puheterapeutin tehtävään kuuluu lasten puheterapian yksikön operatiivinen johtaminen, toiminnan suunnittelu, seuranta, arviointi ja kehittäminen. Johtava puheterapeutti toimii sekä hallinnollisena että ammatillisena lähiesimiehenä 43 puheterapeutille, joista kaksi ovat vastaavia puheterapeutteja, yksi erityispuheterapeutti ja kolme huolehtivat ruotsinkielisistä palveluista. Tehtäviin kuuluu myös henkilöstön rekrytointi.

Johtava puheterapeutti on mukana perhekeskusten toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lisäksi tehtävään kuuluu vastata asiakaspalautteisiin ja tietopyyntöihin sekä huolehtia yksikön tiedottamisesta.

Lasten puheterapian asiakkaat ovat 0-16-vuotiaita ja tulevat terveydenhuollon lähettämänä. Valtaosa asiakkaista on alle kouluikäisiä.

Tarjoamme kaupungin hyvät henkilöstöedut. Niistä löydät lisää kohdasta Linkki lisätietoihin tai kopioimalla selaimeen osoite, https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi/mita-tarjoamme/

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-341-19. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Haastattelut toteutetaan viikoilla 10-12.
 
 
Kelpoisuusehto:  Laillistettu puheterapeutti (filosofian maisteri logopedian koulutusohjelmasta).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.
 
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Lisäksi edellytämme: kokemusta puheterapiasta ja esimiestyöstä, lapsille ja perheille suunnattujen terveydenhuollon palveluiden sekä niihin liittyvän lainsäädännön tuntemusta, hyviä organisointi-, koordinointi-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
 
Luemme eduksi: työkokemuksen terveydenhuollon kehittämis- ja muutosprosessien toteutuksesta.

 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36.75h/viikko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
keskitettyjen palvelujen päällikkö Markus Salonen
markus.salonen@hel.fi
050 380 9967
 
johtava puheterapeutti Päivi Lehmusvuori
paivi.lehmusvuori@hel.fi
050 3615 838
 
perheiden erityispalvelujen päällikkö Terhi
Tuominiemi-Lilja
terhi.tuominiemi-lilja@hel.fi
040 8474 745
 
 
 Hae paikkaa