Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsinki on vetovoimainen ja elinvoimainen kaupunki. Kaupunki tarjoaa tapahtumia, elämyksiä, tiloja, virikkeellisiä alueita ja taidekokoelmia sekä tukea kansalaistoiminnalle, oppimiselle ja kasvatustyölle.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivistymiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen ja tukee Helsingin elinvoimaisuutta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala jakautuu viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat kulttuuri, liikunta, nuoriso, kirjasto sekä hallinto- ja tukipalvelut. Toimialalla työskentelee noin 1 800 henkilöä.

 
Projetityöntekijä, Liikunnanohjaaja AMK, 2 työpaikkaa
 
Työavain 49-42-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 18.03.2019 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 25.02.2019  kello 16:00
Liikuntaan aktivointi/Liikunnan edistämisyksikkö ,  Paavo Nurmenkuja 1 C 00250 Helsinki
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Liikunta / Liikuntaan aktivointi
Liikunta
 
Tehtävän kuvaus: Projektityö on määräaikaisessa hankkeessa.

Tehtävä sisältää eri kulttuuritaustaisten helsinkiläisten kotoutumisen, suomenkielen oppimisen, koulutus- ja työkyvyn ja hyvinvoinnin tukemista liikunnan keinoin mm. yhteistyökumppaneiden toimipisteissä.

Liikuntaneuvonnan, liikuntatapahtumien, liikuntainfojen ja -luentojen toteuttamista. Tehtävä edellyttää ketterien kokeilujen aikaansaantia.

Toiminnan suunnittelu tapahtuu yhteistyössä liikuntapalveluiden henkilöstön sekä oman työtiimin kanssa Helsingin kaupungin strategien mukaisesti ja asiakkaita kuunnellen ja osallistaen.
 
 
Kelpoisuusehto:  Liikunnanohjaaja AMK
 
Lisäksi edellytämme: Erittäin hyvää suullista ja kirjallista suomenkieltä sekä hyvää englanninkielen taitoa.
 
Luemme eduksi: Työskentelykokemuksen eri kulttuuritaustaisten kanssa.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2 429,99 €
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 45 min
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Liikunnansuunnittelija Saana Saarikivi
09 310 71250
saana.saarikivi@hel.fi
ei 18.2. - 22.2.2019
 
Yksikön päällikkö Hannele Haverinen
09 310 87813
hannele.haverinen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa