Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Ohjaaja, Pasilan toimintakeskus, vakinainen
 
Työavain 7-322-19
Vakinainen työsuhde  alkaen 04.03.2019
Hakuaika päättyy 25.02.2019  kello 16:00
Pasilan toimintakeskus , Pakkamestarinkatu 2 00590 Hlesinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Vammaistyö
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Ohjaajan vakinainen tehtävä osallisuutta edistävässä toiminnassa.

Kehitysvammaisten osallisuutta edistävän toiminnan asiakkaat ovat laaja-alaista tai kaiken kattavaa tukea tarvitsevia henkilöitä. Toiminnan tavoite on tukea aikuisuutta, omatoimisuutta, osallisuutta ja itsenäisyyttä. Kaikille asiakkaille järjestetään heidän tarpeistaan lähtevää mielekästä toimintaa.

Ohjaajan tehtäviin kuuluu asiakkaiden päivätoiminnan suunnittelu, seuranta, toteutus ja arviointi. Tehtävässä vaaditaan taitoa ohjata asiakkaita yksilöllisesti sekä hyviä ryhmänohjaustaitoja. Päivittäisessä asiakaskirjauksessa käytetään asiakastietojärjestelmä Terveys Efficaa. Työ sisältää perushoidollisia tehtäviä ja fyysisiä asiakkaan siirtoja ja nostoja.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta. Haastattelut aloitetaan jo hakuajan aikana.
 
 
Kelpoisuusehto:  Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto (esimerkiksi kehitysvammaistenohjaaja).

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Lisäksi edellytämme: Hyviä vuorovaikutustaitoja, tahtoa kehittää toimintaa asiakaslähtöisesti ja taitoa soveltaa uutta tietoa kehitysvamma-alalta. Työ edellyttää keskeneräisyyden sietämistä ja joustavuutta toimia muuttuvissa tilanteissa sekä taitoa hahmottaa kokonaisuuksia.
 
Luemme eduksi: Kokemuksen kehitysvammatyöstä ja puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiomenetelmistä. TerveysEffican käytön osaamisen tai halukkuuden oppia.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2365,10 e/ kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: ma-pe klo 8-16 (valmius klo 7-17)
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
johtava ohjaaja Anne Ranki
09 310 57895
anne.ranki@hel.fi
ma-pe klo 8-16
 
 
 Hae paikkaa