Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Helsingin kaupunkiympäristöä sekä tarjoaa siihen liittyviä palveluja. Toimialan kolme palvelukokonaisuutta ovat maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet sekä palvelut ja luvat. Niiden lisäksi toimialalla on keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut.

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus vastaa kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluista, kaupunkimittauksesta, rakennusvalvonnasta, ympäristöpalveluista sekä pysäköinninvalvonnasta ja pysäköintipalveluista.
 
projektiasiantuntija
 
Työavain 6-19-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 01.03.2019 (päättyy 31.05.2020)
Hakuaika päättyy 21.02.2019  kello 15:00
Ympäristönsuojeluyksikkö , Viikinkaari 2a 00790 Helsinki
Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat / Ympäristöpalvelut
Muut
 
Tehtävän kuvaus: Tule tekemään merkityksellistä työtä Helsingin kaupunkiympäristön toimialalle!

Haemme ympäristönsuojeluyksikköön PROJEKTIASIANTUNTIJAA

Projektiasiantuntijan tehtäviin kuuluu Helsingin lakisääteisten (YSL) ilmansuojelusuunnitelman ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman valmisteluun, toteutukseen ja seurantaan liittyviä tehtäviä sekä kestävän liikkumisen (melu-, ilma- ja ilmastovaikutukset) edistämistehtäviä vuorovaikutuksellisin ja osallistavin keinoin.

Alkuvaiheessa tehtävä painottuu erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan kestävän liikkumisen edistämiseen vuorovaikutuksellisin ja osallistavin keinoin (Kulkuri-kampanja). Tehtäviin kuuluu myös muita em. suunnitelmien toteutukseen liittyviä tehtäviä, jotka liittyvät esimerkiksi vähäpäästöisten ajoneuvojen lisäämiseen sekä liikennemelun ja katupölyn torjunnan edistämiseen.

Saat käyttöösi Helsingin kaupungin hyvät työsuhde-edut ja mahdollisuuden kehittää ammattitaitoasi asiantuntevassa organisaatiossa. Edistämme henkilöstömme työhyvinvointia ja kannustavaa palkitsemista.

Ympäristönsuojeluyksikkö huolehtii ympäristön-, vesien-, luonnon-, ilmaston-, ilman- ja maaperän suojelun sekä meluntorjunnan suunnittelusta, ohjelmista, seurannasta ja raportoinnista, tiedon tuottamisesta, ympäristötietoisuudesta, valvonnasta, arvioinneista, asiantuntijatehtävistä sekä kaupungin ympäristöjohtamisen koordinoinnista.
 
 
Kelpoisuusehto:  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
 
Lisäksi edellytämme: Liikenteen ympäristövaikutusten tuntemusta, esiintymistaitoja, vuorovaikutus-, viestintä- ja osallistamisosaamista sekä yhteistyökykyä.

 
Luemme eduksi: Kokemuksen projektityöskentelystä.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3150,00
Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 h 45 min/vko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Ymp.suojelu yksikön päällikkö Päivi Kippo-Edlund
09 31031540
paivi.kippo-edlund@hel.fi
050 345 4154
 
Tiimipäällikkö Eeva Pitkänen
09 310 31517
eeva.pitkanen@hel.fi
050 530 9340
 
 
 Hae paikkaa