Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Terveys- ja päihdepalveluihin kuuluvat psykiatria- ja päihdepalvelut, päivystys, suun terveydenhuolto sekä terveysasemat ja sisätautien poliklinikka.
 
Sairaanhoitaja, Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen yksikköön
 
Työavain 7-276-19
Määräaikainen työsuhde
Hakuaika päättyy 25.02.2019  kello 16:00
Itäkadun perhekeskus , Tallinnanaukio 1 00930 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut / Psykiatria- ja päihdepalvelut
Terveydenhoitoala
 
Tehtävän kuvaus: Haemme sairaanhoitajaa määräaikaiseen tehtävään vuoden 2019 loppuun saakka lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen yksikköön, Kivikon työryhmään Itäkadun perhekeskuksessa.

Työryhmän perustehtävä on tuottaa lapsen ja perheen tuen ja palvelutarpeiden monialainen arviointi. Arviointitehtävän lisäksi työryhmässä työskentelevät ammattilaiset (lastensuojelun sosiaalityöntekijät, aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja, 50% työajalla perheneuvolan sosiaalityöntekijä ja psykologi) tarjoavat lyhytaikaista ohjausta, tukea ja neuvontaa sekä lapsille että vanhemmille.

Sairaanhoitaja toimii monialaisen työryhmän mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijana ja hänen tehtävänään on lapsiperheiden vanhempien psyykkisen ja päihteiden käytön arviointi sekä arvion perusteella lyhytinterventioiden ja tuen toteuttaminen. Tarvittaessa he ohjaavat asiakkaat tarkoituksenmukaiseen hoitoon muualle / jatkohoitoon.
Työryhmän työntekijät jalkautuvat tarvittaessa työskentelemään myös kotona tai peruspalveluissa. Tavoitteena on auttaa perhettä jo arvioinnin aikana ja luoda yhteinen ymmärrys lapsen, perheen ja eri ammattilaisten kesken perheen tarvitsemasta tuesta.

Sairaanhoitaja kuuluu psykiatria- ja päihdepalveluiden Vuosaaren psykiatrian liikkuvaan työryhmään, joka toimii hänen keskeisenä yhteistyökumppaninaan. Hän kuitenkin työskentelee lapsiperheiden palvelutarpeen arviointityöryhmässä.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.
Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa sekä kokemus psykiatrisen hoitotyön tehtävistä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.


 
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Lisäksi edellytämme: Joustavaa ja kehitysmyönteistä työotetta sekä kiinnostusta monialaista perhetyötä kohtaan.
 
Luemme eduksi: Ammattitutkinnon jälkeen suoritetut täydennyskoulutusopinnot esim. kognitiivinen tai perheterapia sekä muut erilaiset ryhmä- ja yksilöterapia koulutukset sekä kokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä perhetyöstä.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2583,74 e/ kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38,25h/ vko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
osastonhoitaja Riitta Vironen
050 336 1267
riitta.vironen@hel.fi
 
johtava sosiaalityöntekijä Tiina Mustonen
050 402 0243
tiina.mustonen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa