Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Helsingin pelastuslaitos on yksi Suomen 22 aluepelastuslaitoksesta ja sen palveluksessa on yli 600 viran- ja toimenhaltijaa. Pelastuslaitoksen keskeisenä tehtävänä on huolehtia tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisystä, onnettomuustilanteiden pelastus- ja lääkintätoiminnasta sekä ihmisten ja omaisuuden suojaamiseen kuuluvista väestönsuojelun tehtävistä.
Tehtäväsisällöt ja velvoitteet on yksilöity pelastuslaissa 379 / 2011.

Onnettomuuksien ehkäisytyöhön sisältyy valvontatehtävä, turvallisuusviestintää ja -koulutusta, neuvontaa sekä rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta.

Hallintokunnan virallinen kieli on suomi.
 
Palotarkastaja
 
Työavain 27-7-19
Vakinainen virkasuhde  alkaen 01.04.2019
Hakuaika päättyy 18.02.2019  kello 16:00
Pelastuslaitos , Agricolankatu 15 A 00530 Helsinki
Pelastuslaitos, Pelastustoimen osasto
Tekninen ala
 
Tehtävän kuvaus: Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella on haettavana yksi (1) palotarkastajan vakituinen virka.

Virka tulee sijoittumaan rakenteellisen paloturvallisuuden neuvontaa antavaan tiimiin. Tehtäviin sisältyy muun muassa:
o Monipuolisia valvontatehtäviä
o Rakenteellisen paloturvallisuuden ohjausta ja neuvontaa
o Suunnitelmien tarkastuksia
o Asiantuntijalausuntoja sekä lupapäätöksiä
o Kumppanuus- ja verkostoyhteistyötä
o Viestintää ja raportointia
o Asiakaspalvelua
o Projektitehtäviä

Virkojen menestykselliseen hoitamiseen antaa hyvät edellytykset soveltuva AMK-tasoinen tutkinto esim. pelastus- tai rakennusalalta. Virkaan voidaan valita myös henkilö jonka tietotaito ja perehtyneisyys työtehtävään katsotaan muuten riittäväksi. Eduksi katsotaan kokemus uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvästä paloteknisestä neuvonnasta sekä paloteknisten laitteiden toiminta- ja suunnitteluperiaatteiden tuntemisesta. Erityisesti eduksi lasketaan rakenteelliseen paloturvallisuuteen liittyvien pelastusviranomaisen tehtävien, lainsäädännön muun normiston tunteminen. Tarkemmin tehtävän sisältöihin ja pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmaan voi tutustua osoitteessa www.hel.fi/palotarkastus.

Haastattelut pidetään ensisijaisesti viikoilla 9 ja 10. Töiden aloitus on 1.4.2018 tai sopimuksen mukaan.

Ennen virkaan nimittämistä valitun on kaupungin työterveyshuollon antamalla tai hyväksymällä todistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkasuhteeseen sekä edellytetään Helsingin kaupungin henkilöstön päihdeohjelman mukaista huumausainetestausta. Lisäksi valittavasta teetetään suppea turvallisuusselvitys.

Tehtäväkohtainen palkka on 3193,15€ / kk + teknisen sopimuksen mukaiset lisät.

Hakemukset toivotaan ensisijaisesti Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta, www.erekryhelsinki.fi/. Työavaimella 27-7-19 pääsee suoraan hakemukseen. Hakemuksen voi lähettää myös osoitteella Helsingin kaupungin pelastuslaitos / Kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen merkintä "Palotarkastajahaku kevät 2019". Kirjaamoon lähetettyjen hakemuksien tulee olla perillä viimeistään 18.2. klo 16.00. Hakemusasiakirjoja ovat julkisiä asiakirjoja eikä niitä palauteta. Saapuneet hakemukset käsitellään samanaikaisesti.
 
 
 
Lisäksi edellytämme: Jomman kumman kotimaisen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Toisen kotimaisen (ruotsi / suomi) kielen suullinen ja kirjallinen taito tulee olla tyydyttävä. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Tehtävien hoito edellyttää monipuolisia tietoteknisiä perusvalmiuksia sekä hyviä esiintymis-, viestintä- ja yhteistyötaitoja. Ajokorttiluokka tulee olla vähintään B.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3193,15
Työaika: 36,75h/vko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Johtava palotarkastaja Esko Rantanen
0505418465
esko.rantanen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa