Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Sosiaalityöntekijä, Maahanmuuttoyksikkö, sijaisuus
 
Työavain 7-267-19
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 19.02.2019 (päättyy 31.08.2020)
Hakuaika päättyy 18.02.2019  kello 16:00
Maahanmuuttoyksikkö , Työpajankatu 14 A 00580 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Kotoutumista tukevia sosiaalipalveluja on järjestetty keskitetysti Helsingin maahanmuuttoyksikössä jo 26 vuotta. Maahanmuuttoyksikön asiakkaat ovat pääasiassa kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneita alkuvaiheen kotoutujia.

Maahanmuuttoyksikkö sijaitsee Kalasataman terveys-ja hyvinvointikeskuksessa. Kalasataman terveys-ja hyvinvointikeskus on uusi rakennus ja uusi toiminnallinen kokonaisuus, joka on auennut 5.2.2018. Se tarjoaa monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alta, hyvien liikenneyhteyksien varrelta.

Maahanmuuttoyksikön henkilökunta on moniammatillista. Meillä työskentelee mm. sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, psykologeja ja psykiatrisia sairaanhoitajia. Haemme nyt sosiaalityöntekijää sijaisuuteen joka kestää 31.8.2020 asti.

Sosiaalityöntekijän keskeisiä tehtäviä ovat asiakkaiden psykososiaalinen tukeminen, alkukartoitusten ja kotoutumissuunnitelmien teko ja niiden seuranta, sekä erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityö. Lisäksi työtehtäviin kuuluu täydentävästä ja ennalta ehkäisevästä toimeentulotuesta päättäminen.

Sosiaalityöntekijän esimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä. Työnohjaus on järjestetty ryhmätyönohjauksena tiimeittäin.

Kannattaa tulla haastatteluun ja tutustumaan mahdolliseen tulevaan esimieheesi ja Kalasataman hienoihin työtiloihin. Työn voi aloittaa 19.2.2019 lukien tai sovitusti.

Henkilöstöetuna tarjoamme mm. työsuhdematkalippuedun. Etätyötä voi tehdä kaksi päivää kuukaudessa. Tarvittaessa autamme työsuhdeasunnon saamisessa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi.
Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: Kirjaamo, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-267-19. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Lisäksi edellytämme: soveltuvuutta tehtävään.
 
Luemme eduksi: Aiemman maahanmuuttajien kanssa tehdyn työn ja englannin kielen taidon (josta maksamme kielilisän 40 euroa/kk).
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3 045.35 e/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 15 min / viikko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
johtava sosiaalityöntekijä Mirva Vimpari
050 347 4656
mirva.vimpari@hel.fi
 
johtava sosiaalityöntekijä Heli Härkönen
040 334 6414
heli.härkönen@hel.fi
 
johtava sosiaalityöntekijä Auli Suominen
040 648 5147
auli.suominen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa