Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Terveys- ja päihdepalveluihin kuuluvat psykiatria- ja päihdepalvelut, päivystys, suun terveydenhuolto sekä terveysasemat ja sisätautien poliklinikka.
 
Apulaisosastonhoitaja, Auroran sairaala, vakinainen, 2 työpaikkaa
 
Työavain 7-264-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 25.02.2019  kello 16:00
Auroran sairaala , Nordenskiöldinkatu 20 00250 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut / Psykiatria- ja päihdepalvelut
Terveydenhoitoala
 
Tehtävän kuvaus: Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelut jakautuvat kuuteen palvelukokonaisuuteen: Asumisen tuki, Ensilinjan palvelut, Mielialahäiriöpalvelut, Psykoosipalvelut, Päihdepalvelut sekä Sosiaali- ja kriisipäivystys.

Haemme kahta apulaisosastonhoitajaa psykoosipalvelujen osastoille, toinen osastolle 6-1 ja toinen Erityishoidon osastolle.

Osasto 6-1 on profiloitunut kuntoutusta tarvitsevien psykoosipotilaiden hoitoon. Osastolla on 15 potilaspaikkaa. Apulaisosastonhoitajan tehtävä täytetään 1.4.2019 tai sopimuksen mukaan.

Erityishoidon osasto tarjoaa akuuttipsykiatrisia tutkimus- ja hoitojaksoja vaikeahoitoisille psykiatrisille potilaille, joilla on psykoosisairaus ja väkivaltariski. Osastolla on 8 potilaspaikkaa. Apulaisosastonhoitajan tehtävä täytetään 1.4.2019 tai sopimuksen mukaan.

Kummallakin osastolla toimii moniammatillinen työryhmä. Apulaisosastonhoitaja toimii osastonhoitajan työparina. Apulaisosastonhoitajan tehtäviin kuuluu kliiniseen hoitotyöhön osallistumisen lisäksi osastonhoitajan sijaistaminen, hoitotyön kehittäminen, suunnittelu ja koordinointi. Työ on kaksivuorotyötä.

Tarjoamme tehtävään hyvän perehdytyksen, Helsingin kaupungin hyvät koulutusmahdollisuudet ja henkilöstöetuudet.
 
 
Kelpoisuusehto:  Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto, terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, joihin sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.

Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus Suomessa. Kliinistä hoitotyötä tekeviltä vaaditaan osaston lääkehoidon edellyttämä lääkehoidon osaaminen.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.
 
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Luemme eduksi: kehittämismyönteisen työotteen ja kokemuksen psykiatrisesta hoitotyöstä.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2641,10 e/ kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
ylihoitaja Jaana Suhonen
050 3677 073
jaana.suhonen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa