Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin kaupungin keskushallintovirasto, kaupunginkanslia, on kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja pormestarikunnan yleinen suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanoelin. Teemme työtä näköalapaikalla suomalaisen kaupunkikehityksen kärjessä.

Talous- ja suunnitteluosasto huolehtii kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelusta, kaupungin strategian valmistelusta ja hallinnon yleisestä kehittämisestä, konserniohjaukseen ja rahoitukseen liittyvistä tehtävistä, tietohallinnon ohjauksesta, tilasto- ja tutkimustoiminnasta, hankintatoimesta, aluerakentamisprojektien suunnittelun ja toteutuksen ohjauksesta ja asuntopolitiikasta sekä henkilöstökassatoiminnasta.
 
Tutkija
 
Työavain 47-15-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 01.03.2019 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 21.02.2019  kello 16:00
Kaupunkitutkimus ja -tilastot , Siltasaarenkatu 18-20 A 00530 Helsinki
Kaupunginkanslia, Talous- ja suunnitteluosasto
Hallinto- ja toimistoala
 
Tehtävän kuvaus: Kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikössä on avoinna määräaikainen tutkijan tehtävä sukupuolten välistä tasa-arvoa selvittävässä hankkeessa. Hankkeessa tutkitaan kaupungin palveluiden ja talousarvion vaikutuksia sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta sekä pilotoidaan sukupuolitietoista budjetointia. Tutkimushanke on alkanut vuonna 2018. Tutkijan tehtävänä on osallistua tutkimushankkeen toteutukseen ja loppuraportin kirjoittamiseen sekä vastata erityisesti sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotoinnista.

Työtehtävissä onnistuminen edellyttää analysoivaa, itsenäistä työotetta, hyviä kirjoitus- ja vuorovaikutustaitoja sekä perehtyneisyyttä sukupuolten välisen tasa-arvon kysymyksiin.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa tai vastaavia tietoja, erinomaista suomen kielen taitoa, sekä vähintään tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen taitoa. Aiempi kokemus sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta tai sukupuolitietoiseen budjetointiin perehtymisestä katsotaan eduksi.

Hakemus jätetään Helsingin kaupungin sähköisen työnhakusivuston kautta helsinkirekry.fi.
 
 
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36,75 h/vko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Tutkimuspäällikkö, Katja Vilkama
050 4028766
 
 
 Hae paikkaa