Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Terveys- ja päihdepalveluihin kuuluvat psykiatria- ja päihdepalvelut, päivystys, suun terveydenhuolto sekä terveysasemat ja sisätautien poliklinikka.
 
Apulaisosastonhoitaja, Auroran sairaala, vakinainen
 
Työavain 7-254-19
Vakinainen työsuhde  alkaen 04.03.2019
Hakuaika päättyy 19.02.2019  kello 15:59
Auroran sairaala, os. 15-5c , Nordensköildinkatu 20 00250 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut / Psykiatria- ja päihdepalvelut
Terveydenhoitoala
 
Tehtävän kuvaus: Auroran sairaala muodostaa Helsingin kaupungin psykiatrisen sairaalahoidon keskuksen ja se on osa terveys- ja päihdepalveluja. Auroran osasto 15-5C, johon haemme nyt vakituiseen tehtävään apulaisosastonhoitajaa, tarjoaa akuuttipsykiatrisia tutkimus- ja hoitojaksoja ikääntyneille.

Etsimme tiimiimme ikäihmisten psykiatrisesta hoitotyöstä kiinnostunutta apulaisosastonhoitajaa, joka suunnittelee, kehittää ja koordinoi osaston hoitotyötä osastonhoitajan työparina, ja toimii lähiesimiehenä osastonhoitajan poissa ollessa. Apulaisosastonhoitaja työskentelee moniammatillisessa työryhmässä hoitotyön asiantuntijana ja hänen tehtäviinsä kuuluu kliinistä hoitotyötä.

Työ on kaksivuorotyötä.

Jätäthän hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.
 
 
Kelpoisuusehto:  Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto, terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, joihin sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.

Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus Suomessa. Kliinistä hoitotyötä tekeviltä vaaditaan osaston lääkehoidon edellyttämä lääkehoidon osaaminen.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.
 
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Lisäksi edellytämme: Yhteistoiminnallista ja toipumisorientoitunutta työskentelyotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä paineensietokykyä.
 
Luemme eduksi: aikaisemman työkokemuksen akuuttipsykiatrisesta hoitotyöstä sekä hoitotyön johtamisesta.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2641,10 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: jaksotyö
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
Osastonhoitaja Sari Metsämaa
0403342315
sari.metsamaa@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa