Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Helsingin pelastuslaitos on yksi Suomen 22 aluepelastuslaitoksesta ja sen palveluksessa on yli 600 viran- ja toimenhaltijaa. Pelastuslaitoksen keskeisenä tehtävänä on huolehtia tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisystä, onnettomuustilanteiden pelastus- ja ensihoitotoiminnasta sekä ihmisten ja omaisuuden suojaamiseen kuuluvista väestönsuojelun tehtävistä.

Tehtäväsisällöt ja velvoitteet on yksilöity pelastuslaissa 379 / 2011.

Hallintokunnan virallinen kieli on suomi.
 
HR-asiantuntijatehtävä, 2 työpaikkaa
 
Työavain 27-6-19
Vakinainen työsuhde  alkaen 01.04.2019
Hakuaika päättyy 19.02.2019  kello 16:00
Pelastuslaitos , Agricolankatu 15 A 00530 Helsinki
Pelastuslaitos, Hallinto- ja kehittämisosasto
Hallinto- ja toimistoala
 
Tehtävän kuvaus: Helsingin kaupungin pelastuslaitos kehittää HR-toimintoaan ja etsimme joukkoomme vahvistukseksi kahta uutta ammattilaista tulevaisuuden tekijöiksi. Tarjoamme sinulle Helsingin kaupungin lukuisten henkilöstöetujen lisäksi pelastusalan näköalapaikan, mahdollisuuden laaja-alaiseen kehittämistyöhön, mukavan työyhteisön tuen ja vauhdikkaan sekä monimuotoisen työarjen.

TEHTÄVÄ 1
HR Business Partnerina pääset vaikuttamaan aitiopaikalta koko pelastuslaitoksen esimiestyön kehittämiseen. Suuri osa työajastasi kuluukin esimiesten sparraamiseen alasi asiantuntijana. Pääset vaikuttamaan HR-prosessien uudistamiseen ja kehittämiseen yhdessä HR-tiimin kanssa. Osaamisesi ja kokemuksesi perusteella toimit prosessinomistajana yhdessä tai useammassa HR-prosessissa kuten esimerkiksi rekrytoinnissa ja/tai palkitsemisessa.

Toivomme sinun pystyvän aitoon vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten kanssa ja näet asioiden taustalla vaikuttavat syy-seuraussuhteet. Pystyt tarvittaessa olemaan jämäkkä varmistaessasi HR-prosessien tasapuolisen sujumisen. Haluat sitoutua yhteisiin tavoitteisiin.

Odotamme sinulta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, vähintään viiden vuoden työkokemusta henkilöstöhallinnon tehtävistä ja näyttöä HR-prosessikehityksestä sekä ymmärrystä HR:n roolista organisaation menestyksen mahdollistajana. Lisäksi odotamme viestintä-, organisointi- ja priorisointitaitojesi olevan hyvällä tasolla.

Ensisijainen toimipaikkasi tulee sijaitsemaan pelastuslaitoksen keskuspelastusasemalla Kalliossa, mutta tulet liikkumaan työn luonteen vuoksi paljon kaikissa toimipisteissä. Tehtäväkohtainen palkka on 3300,00€/ kk ja lisäksi maksetaan KVTES:n mukaiset lisät.

Lisätietoja tehtävästä antaa henkilöstöpäällikkö Tiiti Pesonen 09 310 30025 tai tiiti.pesonen@hel.fi

TEHTÄVÄ 2
HRD-asiantuntijana pääset kehittämään laaja-alaisesti pelastuslaitoksen osaamisenhallinnan kokonaisuutta. Tehtäviisi kuuluu niin osaamisenhallinnan prosessien sekä toimintojen suunnitteleminen ja kuvaaminen kuin osallistuminen niiden jalkauttamiseen esimiesten tukena.

Toivomme että olet innovatiivinen tiimipelaaja, vaikka työsi onkin itsenäistä. Työssäsi toimit osana moniammatillista organisaatiota tehden yhteistyötä koko henkilöstön kanssa. Osaamisesi ja kokemuksesi vaikuttavat lopulliseen työn sisältöön.

Odotamme sinulta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, useamman vuoden kokemusta vastaavista tehtävistä sekä kehittämismyönteistä asennetta. Tärkeintä on kuitenkin se, että näet pitkäjänteisen osaamisen kehittämisen organisaation kriittisenä menestystekijänä.

Pääasiallinen toimipaikkasi tulee sijaitsemaan Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen osaamiskeskuksessa Jätkäsaaressa mutta liikut työsi luonteen vuoksi kaikissa pelastuslaitoksen toimipisteissä. Tehtäväkohtainen palkka on 3300,00€/ kk ja lisäksi maksetaan KVTES:n mukaiset lisät.

Lisätietoja tehtävästä antaa henkilöstön kehittämispäällikkö Marko Seppä 09 310 31271 tai marko.seppa@hel.fi

Toivomme, että molemmat henkilöt pystyvät aloittamaan huhtikuun aikana, mutta aloituspäivä sovitaan yhdessä.

Hakemukset toivotaan ensisijaisesti Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta, www.erekryhelsinki.fi/. Työavaimella 27-6-19 pääsee suoraan hakemukseen. Hakemukset voi lähettää myös osoitteella: Helsinhin kaupungin pelastuslaitos / Kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen merkintä ''HR Business Partner'' tai ''HRD-asiantuntija''. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 19.2.2019 klo 16:00. Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta. Saapuneet hakemukset käsitellään samanaikaisesti.
 
 
 
Lisäksi edellytämme: Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävät Helsingin kaupungin työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä. Ennen lopullista valintaa vaaditaan suostumus turvallisuusselvityksen tekemiseen. Tarkemmat ohjeet menettelytavasta annetaan kyseisille henkilöille valintaprosessin edetessä.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36h 45min/ vko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Henkilöstöpäällikkö Tiiti Pesonen
09-31030025
tiiti.pesonen@hel.fi
 
Henkilöstön kehittämispäällikkö Marko Seppä
09-31031271
marko.seppa@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa