Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin kaupungin keskushallintovirasto, kaupunginkanslia, on kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja pormestarikunnan yleinen suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanoelin. Teemme työtä näköalapaikalla suomalaisen kaupunkikehityksen kärjessä.

Talous- ja suunnitteluosasto huolehtii kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelusta, kaupungin strategian valmistelusta ja hallinnon yleisestä kehittämisestä, konserniohjaukseen ja rahoitukseen liittyvistä tehtävistä, tietohallinnon ohjauksesta, tilasto- ja tutkimustoiminnasta, hankintatoimesta, aluerakentamisprojektien suunnittelun ja toteutuksen ohjauksesta ja asuntopolitiikasta sekä henkilöstökassatoiminnasta.
 
Tutkija
 
Työavain 47-12-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 25.02.2019  kello 16:00
kaupunkitutkimus ja tilastot , Siltasaarenkatu 18-20 A 00530 Helsinki
Kaupunginkanslia, Talous- ja suunnitteluosasto
Hallinto- ja toimistoala
 
Tehtävän kuvaus: Tehtävän kuvaus: Kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikössä on avoinna vakinainen tutkijan tehtävä. Tutkijan tehtävät liittyvät Helsingin väestökehitystä sekä kaupunkikehitystä ja kaupungistumista kuvaavien tietovarantojen ylläpitoon, analysointiin ja raportointiin. Lisäksi tutkijan työtehtävät sisältävät tietovarantojen hyödynnettävyyteen liittyviä kehittämistehtäviä.

Työtehtävissä onnistuminen edellyttää itsenäistä ja innovatiivista työotetta, vahvaa perehtyneisyyttä tilasto-, rekisteri- ja paikkatietoaineistojen hyödyntämiseen, kykyä kehittää tilasto- ja paikkatietopohjaista raportointia sekä hyviä yhteistyö-, esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, erinomaista suomen kielen taitoa, hyvää englanninkielen taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Hyödynnämme työssämme mm. SAS-, MapInfo- ja QGIS-ohjelmistoja. Näihin liittyvä osaaminen katsotaan eduksi.

Hakemus jätetään Helsingin kaupungin sähköisen työnhakusivuston kautta osoitteessa: helsinkirekry.fi. Hakuaika päättyy 25.2.2019 klo 16:00.
 
 
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3356,54 e/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36,75 h/vko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
tilasto- ja tietopalvelupäällikkö Ari Jaakola
040 3344 757
ari.jaakola@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa