Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvat lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, lastensuojelu, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö sekä vammaistyö.
 
Lastenvalvoja, vakinainen
 
Työavain 7-80-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 20.02.2019  kello 16:00
Perheoikeudelliset asiat , Vironkatu 2 00170 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Perheoikeudellisten asioiden yksikkö kuuluu Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen osastoon ja hoitaa keskitetysti lasten huoltoon, tapaamisoikeuteen, elatukseen sekä adoptioon ja avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämiseen liittyviä asioita.

Lastenvalvojat hoitavat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämisiä sekä lasten huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyviä sopimuksia.

Haemme työryhmäämme nyt uutta vakituista lastenvalvojaa.

Lastenvalvojien työryhmässä on yhteensä 15 lastenvalvojaa, lakimies, 3 toimistosihteeriä sekä johtava sosiaalityöntekijä. Meillä on keskitetty ajanvaraus, joka toimii osaksi netissä.

Tehtävän hoitamiseen tarvitaan
- perehtyneisyyttä perheoikeudellisiin asioihin ja niitä koskevan lainsäädännön hyvää tuntemusta
- aikaisempaa kokemusta lastenvalvojan työstä tai sosiaalityöstä
- hyviä vuorovaikutustaitoja ja paineensietokykyä
- positiivista asennetta ja halua kehittää työtä ja omaa osaamista yhdessä tiimin kanssa
- sujuvaa englannin kielen taitoa
- muu kielitaito eduksi

Virka täytetään sopimuksen mukaan.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-80-19. (Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13) Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Sosiaalihuoltolain (1301/14) 27 a §:n mukaan lastenvalvojan tehtävässä voi toimia sosiaalityöntekijä tai henkilö, jolla on muu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim. oikeustieteen maisteri).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3124,80 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 15 min
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
johtava sosiaalityöntekijä Piia Pelkola
09 310 43790
piia.pelkola@hel.fi
 
perheoik.asioiden päällikkö Katja Niemelä
09 310 43790
katja.niemela@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa