Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Sosiaalityöntekijä, HelppiSeniori, vakinainen
 
Työavain 7-44-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 31.01.2019  kello 16:00
Helppiseniori Lännen asiakasohjaus , Hiomotie 6 B 00380 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut / Selvitys, arviointi ja sijoitus
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Sinä sosiaalityön asiantuntija, joka etsit paikkaasi ikääntyneiden palveluiden ytimestä! Meillä on avautumassa tilaisuus tehdä tulevaisuuden työtä ikäihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Me HelppiSeniorissa olemme osa valtakunnallista keskitettyä asiakas -ja palveluohjauksen toimintamallia. HelppiSeniorin asiakasohjausyksiköt toimivat neljällä palvelualueella. Tehtävänämme on helsinkiläisten ikäihmisten laaja-alainen palvelutarpeen arviointi ja palveluiden järjestäminen sekä koordinointi.

Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun – periaatteen mukaisesti. Kehittämistavoitteenamme on vahvistaa asiakaslähtöistä yhteistyötä kaupungin sisällä mm. gerontologisen sosiaalityön yksikön, kotihoidon ja sairaaloiden kanssa sekä aktiivisesti laajentaa yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Työsi kohdentuu erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin. Tehtävänäsi on varmistaa, että asiakas ohjataan mahdollisimman sujuvasti tarvitsemansa tuen ja palvelun piiriin. Työssäsi sinua tukee neljä sosiaalityöntekijäkollegaa sekä koko moniammatillinen tiimimme, johon kuuluu sosiaaliohjaajia, sairaanhoitajia, kotihoidon ohjaaja sekä asiakasohjausyksikön esimies yhdessä johtavan sosiaalityöntekijän kanssa.

Odotamme sinulta avointa ja innostunutta asennetta yhdessä samanhenkisen tiimin kanssa. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä sekä kykyä hahmottaa prosessien toimintaa.

Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista. Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksen mukaan etätyötä. Saat meillä kaupungin monipuoliset henkilöstöedut ja hyvät kouluttautumismahdollisuudet. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa. Tarjoamme käyttöösi myös HSL:n työsuhdematkalipun. Henkilöstöetuihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa www.helsinkirekry.fi

Haastattelun yhteydessä sinulla on mahdollisuus tavata ja haastatella tulevia työkavereitasi. Haastattelut pidetään 28.1. ja 5.2.2019.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-44-19. (Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13.) Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

 
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3045,35 e/ kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 15 min./ vko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
kotihoidon ohjaaja Birgitta Maanonen
09 310 23314
birgitta.maanonen@hel.fi
040 504 8759
 
johtava sosiaalityöntekijä Johanna Koli
09 310 44774
johanna.koli@hel.fi
040 620 3928
 
 
 Hae paikkaa