Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelu, palvelujen asiakasohjaus
 
Työavain 7-28-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 28.01.2019  kello 16:00
Lastensuojelun palvelut , Siltasaarenkatu 13  00530 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lastensuojelu
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Palvelujen asiakasohjaus vastaa lastensuojelulain mukaisten palvelujen ja osan sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden järjestämisestä sosiaalityöntekijän tekemän palvelutarpeen arvioinnin tai asiakassuunnitelman perusteella helsinkiläisille lapsiperheille. Helsingin kaupunki järjestää palveluita sekä omana tuotantona että ostopalveluina.

Asiakasohjauksen kautta järjestettäviä palveluja ovat: perhetyö, tehostettu perhetyö, perhekuntoutus, tukihenkilö ja -perhe, asumisen tuki sekä ammatillinen tukihenkilötoiminta. Palvelujen asiakasohjauksen kautta tapahtuu virka-aikainen päivystys ja asiakasohjaus kiireellisten sijoitusten ja avohuollon sijoitusten osalta omiin laitoksiin ja vastaanottoperheisiin ja tarvittaessa sijaishuoltopaikan ostaminen näissä tilanteissa. Palvelujen asiakasohjauksen kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi läheis- ja akuuttineuvonpito, ryhmätoiminta ja toiminnallinen työ.

Palvelujen asiakasohjauksen johtavana sosiaalityöntekijänä vastaat asiakasohjaustoiminnan johtamisesta, kehittämisestä, seurannasta ja arvioinnista. Keskeisiä tehtäväalueita työssäsi ovat:
- palvelujen järjestämiseen liittyvä asiakasyhteistyö
- yhteistyö sekä omien palveluiden että keskeisten puitesopimuskumppaneiden kanssa
- yhteistyöverkostojen aktiivinen ylläpitäminen
- asiakastarpeista lähtevän toiminnan kehittäminen yhdessä vastuusosiaalityön, omien palveluiden sekä muiden toimijoiden kanssa
- taloushallintoon ja henkilöstöasioihin liittyvät esimiestehtävät ja päätöksenteko
- palveluntuottajien ohjaus ja valvonta ja palvelun laadun varmistaminen
- moniammatillisen henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen.

Työ palvelujen asiakasohjauksessa on vastuullista, monipuolista ja mielenkiintoista verkostotyötä, joka tarjoaa ainutlaatuisen näköalan lastensuojelun ja lapsiperheiden palveluihin. Hakijalta toivomme kelpoisuusvaatimukset täyttävän koulutuksen lisäksi kokemusta esimiestyöstä, kehittämisestä innostunutta asennetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi luetaan kokemus lastensuojelusta ja talouden johtamisesta.


Hakemukset ensisijaisesti Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta. Kirjallinen hakemus lähetetään: Helsingin kaupungin kirjaamo Sosiaali- ja terveysvirasto PL 10 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13).

Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän koulutus, siirtymäsäännökset sekä Valviran ammattihenkilölaillistus.

Kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3762,50 e/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 15min/viikko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
lastensuojelupalvelujen päällikkö Anita Lindfors
09 31043059
anita.lindfors@hel.fi
22.1. klo 9.-10.00 ja 24.1. klo 9.-10.00.
 
 
 Hae paikkaa