Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Maailman vaikuttavin paikka oppia!

Helsingin kasvatus ja koulutus on alallaan Suomen suurin ja monipuolisin. Järjestämme helsinkiläisille varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukio- ja ammatillista koulutusta sekä vapaan sivistystyön toimintaa. Asiakkaita meillä on 90 000, toimipaikkoja yli 700 ja työntekijöitä 13 000.
Opimme ja kokeilemme yhdessä. Tule mukaan mahtavaan joukkoomme!

Tutustu meihin osoitteessa www.hel.fi/kasvatusjakoulutus ja @HelsinkiOppii
 
Erityisluokanopettaja
 
Työavain 5-4019-18
Vakinainen virkasuhde  alkaen 01.08.2019
Hakuaika päättyy 21.01.2019  kello 16:00
Lemmilän koulu , Lemmiläntie 3 05950 Hyvinkää
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetus / Perusopetuksen alueelliset palvelut
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala – alallaan Suomen suurin ja monipuolisin.
Kasvava pääkaupunki tarvitsee rautaisia opetuksen ammattilaisia. Tule mukaan osaavaan joukkoomme!

Kehitämme jatkuvasti pedagogiikkaa, oppimisympäristöjä ja toimintakulttuuria. Hyödynnämme koko kaupunkia kaikenikäisten oppimisen tilana. Digitaalinen teknologia mahdollistaa ja rikastuttaa oppimista. Kouluissamme on monenlaisia oppijoita. Tuemme yhteisöllistä ja yksilöllistä oppimista perustuen jokaisen oppijan vahvuuksiin. Arvostamme jokaista yksilönä. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule luomaan kanssamme maailman vaikuttavinta paikkaa oppia!

Haemme erityisluokanopettajaa Lemmilän kouluun. Virkasuhteen alkaessa tehtävät sijoittuvat erityiskoulun erityisluokkaan. Erityisluokanopettajan tehtäviin kuuluu yläkoulun oppiaineiden opetuksen lisäksi päivittäinen yhteistyö lastenkodin kanssa, osallistuminen koulun toimintakulttuuriin kuuluvien tapahtumien järjestämiseen sekä työnohjaukseen.

Lemmilän koulu on erityiskoulu erityisen tuen oppilaille, jotka on sijoitettu asumaan Lemmilän erityislastenkotiin. Lemmilän koulun tehtävänä on opastaa ja palauttaa oppilaan motivaatio vastuullisuuteen, tiedonhankintaan ja elämäniloon. Koulu sijaitsee Hyvinkäällä Ridasjärven kylässä.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Vaadittava opettajakelpoisuus; tutkinto, opetettavat aineet (opintopisteet/opintoviikot) sekä pedagogiset opinnot tulee selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Hakijan on lääkärintodistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkaan, mikäli tulee valituksi. Virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta. Ks. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.


 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Luemme eduksi: kokemuksen vaativan erityisen tuen oppilaiden opettamisesta sekä lastensuojelun kanssa tehtävästä verkostoyhteistyöstä.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
rehtori Ulla Korhonen
09 310 83284
ulla1.korhonen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa