Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
HKL on metron ja raitioliikenteen liikennöitsijä ja Helsingin joukkoliikenteen infrastruktuurin toteuttaja. Helsingin kaupunkipyörät ovat uusin kestävää liikkumista tukeva palvelumme. Raideliikenne pääkaupunkiseudulla kasvaa ja kehittyy edelleen, metroliikenne kaksinkertaistuu ja Raide-Jokeri tuo pikaraitiotien kaupunkilaisten käyttöön. Meillä työskentelee yli tuhat joukkoliikenteen ammattilaista; he ajavat raitiovaunuja ja metrojunia, ohjaavat liikennettä valvomoissa, huoltavat kalustoa, ratoja ja kiinteistöjä, suunnittelevat ja toteuttavat uusia hankkeita sekä työskentelevät erilaisissa esimies- ja toimistotehtävissä.
 
Valvomoinsinööri
 
Työavain 21-66-18
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 21.01.2019  kello 16:00
HKL Liikennelaitos / Liikennöinti , Hiihtomäentie 15 A 00810 Helsinki
HKL -liikelaitos, HKL-Liikennöinti
Kuljetus ja liikenne
 
Tehtävän kuvaus: VALVOMOINSINÖÖRI

HKL:llä on avoinna valvomoinsinöörin toimi. Valvomoinsinöörin pääasiallisina tehtävinä on kehittää metro- ja raitioliikennöinnin turvallisuutta ja toimia liikennöinnin suunnittelun asiantuntijana. Valvomoinsinöörin toiminta tukee kaikkia HKL:n valvomoita (metron liikenteenohjaus, raitioliikenteen liikenteenohjaus, tekninen valvomo ja turvavalvomo) sekä osin koko liikennöintiyksikköä erityisesti turvallisuuteen, koulutukseen, materiaalin tuottamiseen ja projektien läpiviemiseen keskittyen. Pystyt toimimaan osana moniammatillista ryhmää ja myös ohjaaman sellaisen toimintaa.

Tehtävänkuvaan, joka tarkentuu valitun henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella, liittyy muun muassa:
• Metro- ja raitiotiejärjestelmien turvallisuusohjeistuksen laatimista.
• Metro- ja raitiotieliikenteen operatiivisen toiminnan asiantuntijuus, suunnittelu ja kehittäminen.
• Valvomohenkilöstön kouluttamista ja koulutuksen tukemista.
• Erilaisten liikenteen suoritteiden raportointi ja raportoinnin kehittäminen
 
 
Kelpoisuusehto:  Tehtävän vaatimat edellytykset
Soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto
Myös opintojensa loppuvaiheessa olevat hakijat voidaan huomioida.
Hyvät analyyttiset taidot
Hyvää valmiutta dokumentaation tuottamiseen.

 
Lisäksi edellytämme: Hyviä vuorovaikutustaitoja mm. yhteydenpidossa sisäisten asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.
 
Luemme eduksi: Eduksi katsotaan:
Ylempi korkeakoulututkinto
Raideliikenteen ymmärrys sekä aiempi kokemus ja koulutus. Erityisesti arvostamme kokemusta raskaan raideliikenteen turvajärjestelmistä, kuten esim. asetinlaitteista
Kokemus raideliikenteen turvallisuuden kehittämisestä
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Työaika: Toimistotyöaika
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Valvomopäällikkö Petri Norrena
0505591896
petri.norrena@hel.fi
 
Liikennöintijohtaja Arttu Kuukankorpi
0405052226
arttu.kuukankorpi@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa