Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Helsingin pelastuslaitos on yksi Suomen 22 aluepelastuslaitoksesta ja sen palveluksessa on yli 600 viran- ja toimenhaltijaa. Pelastuslaitoksen keskeisenä tehtävänä on huolehtia tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisystä, onnettomuustilanteiden pelastus- ja ensihoitotoiminnasta sekä ihmisten ja omaisuuden suojaamiseen kuuluvista väestönsuojelun tehtävistä.
Tehtäväsisällöt ja velvoitteet on yksilöity pelastuslaissa 379 / 2011.

Hallintokunnan virallinen kieli on suomi.
 
Johtava pelastustoimen suunnittelija
 
Työavain 27-27-18
Vakinainen virkasuhde  alkaen 01.01.2019
Hakuaika päättyy 18.12.2018  kello 16:00
Pelastuslaitos, hallinto- ja kehittämisosasto , Agricolankatu 15 A 00530 Helsinki
Pelastuslaitos, Hallinto- ja kehittämisosasto
Hallinto- ja toimistoala
 
Tehtävän kuvaus: Johtava pelastustoimen suunnittelija vastaa pelastustoiminnan valvonnan suunnittelusta ja kehittämisestä ja toimii matriisiorganisaatiossa palvelutuotannon tukena. Virka on esimiestehtävä ja sijoittuu hallinto- ja kehittämisosastolle. Virasta maksettava tehtäväkohtainen palkka on 3987,72 euroa ja kunnallisen teknisen virkaehtosopimuksen mukaiset lisät.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä Helsingin kaupungin työterveyshuollon arvio
edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä sekä huumetestaus. Ennen lopullista valintaa vaaditaan suostumus turvallisuusselvityksen tekemiseen. Tarkemmat ohjeet menettelytavasta annetaan kyseisille henkilöille valintaprosessin edetessä. Virka täytetään 1.1.2019 alkaen.

Hakemukset toivotaan ensisijaisesti Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta, www.erekryhelsinki.fi/. Työavaimella 27-27-18 pääsee suoraan hakemukseen. Hakemuksen voi lähettää myös osoitteella: Helsingin kaupungin pelastuslaitos
/ Kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen merkintä ”Johtava pelastustoimen suunnittelija ". Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 18.12.2018 klo 16:00. Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta.

Lisätietoja tehtävästä antaa hallintopäällikkö Henri Nordenswan ke 12.12. kello 13-15 välisenä aikana.
 
 
Kelpoisuusehto:  Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja virkamieheltä edellytettävä ruotsin kielen taito. Virkaan valittavalta edellytetään kokemusta ja näyttöjä pelastustoimen suunnittelusta, asiantuntijayhteisön johtamisesta ja esimiestyöstä. Hyvä englannin kielen taito on tehtävässä välttämätön.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3987,72
Työaika: 36h 45 min
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Hallintopäällikkö Henri Nordenwan
09-310 30010
henri.nordenswan@hel.fi
050 5319171
 
 
 Hae paikkaa