Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Tuntiopettaja, autoalan perustutkinto, 2 työpaikkaa
 
Työavain 5-3652-18
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 01.01.2019 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 18.12.2018  kello 11:00
Stadin ammattiopisto, kampus 2 , Ilkantie 3 00400 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Ammatillinen koulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: auton huoltamisen ja korjaamisen ammatillisten opintojen opettaminen, ohjaustyö ja työelämäyhteistyö.

 
 
Kelpoisuusehto:  kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisen opintojen opettajaa koskevien 13 §:n ja 17 §:n säännösten mukaan.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: monipuolista ja vahvaa henkilöautokorjauksen autoalalla hankittua käytännön osaamista ja vähintään erikoisammattitutkintoa.

Tuoretta opettajakokemusta autoalalta toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa, monipuolisia pedagogisia taitoja; kykyä hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä, digitaalisia oppimisalustoja sekä verkostoja. Kokemusta oppimisen ohjaamisesta työelämässä ja näyttöjen suunnittelusta sekä pääkaupunkiseudun autoalan työelämän vahvaa ja ajantasaista tuntemista. Lisäksi edellytämme hyviä työyhteisön vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia erilaisissa tiimeissä, taitoa kohdata erilaisia oppijoita ja toimia yhteistyössä opiskelijahuoltoon liittyvien verkostojen kanssa.
 
Luemme eduksi:  .
- palveluhenkisyyden
- suunnittelu- ja organisointitaidot
- Wilma-opiskelijahallintojärjestelmän käyttötaidot
- yrittäjyysosaamisen

Virkasuhteen alussa on koeaika. Valitun on ennen virkamääräyksen antamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin rikosrekisteriote. Ennen nimityksen vahvistamista valitun on kaupungin työterveyshuollon antamalla tai hyväksymällä todistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkasuhteeseen. Hakijan tulee sähköisessä haussa ilmoittaa tutkintoon kuuluvat pää- ja sivuaineet sekä suoritetut opintoviikot tai opintopisteet ja suoritettu opettajan koulutus.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa noudatetaan vuosityöaikaa. Virkasuhteeseen sovelletaan paikallista sopimusta opetushenkilöstön vuosityöajasta Helsingin kaupungin Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

Hakemukset toivotaan ensisijaisesti sähköisesti.

Voit jättää hakemuksen myös Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, Stadin ammattiopisto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite Pohjoisesplanadi 11–13. Kaikki hakemukset ovat julkisia.

Stadin ammattiopisto on mukana vuosityöaikakokeilussa. Virkasuhteeseen sovelletaan paikallista sopimusta opetushenkilöstön vuosityöaikakokeilusta Helsingin kaupungin Stadin ammattiopistossa.

 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
koulutuspäällikkö Minna Lähdelahti
040 6765604
minna.lahdelahti@edu.hel.fi
310 86782
 
 
 Hae paikkaa