Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Helsingin kaupunkiympäristöä sekä tarjoaa siihen liittyviä palveluja. Toimialan kolme palvelukokonaisuutta ovat maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet sekä palvelut ja luvat. Niiden lisäksi toimialalla on keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut.

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus vastaa kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluista, kaupunkimittauksesta, rakennusvalvonnasta, ympäristöpalveluista sekä pysäköinninvalvonnasta ja pysäköintipalveluista.
 
Projektiasiantuntija
 
Työavain 6-281-18
Määräaikainen työsuhde  alkaen 01.02.2019 (päättyy 31.10.2021)
Hakuaika päättyy 18.12.2018  kello 15:00
Ympäristönsuojeluyksikkö, ilmasto ja ympäristöasioiden hallinnan tiimi , Viikinkaari 2a 00790 Helsinki
Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat / Ympäristöpalvelut
Tekninen ala
 
Tehtävän kuvaus: Haemme ympäristönsuojeluyksikköön määräaikaiseen Towards Carbon Neutral Municipalities -hankkeen tehtävään PROJEKTIASIANTUNTIJAA.

Etsimme kestäviin hankintoihin perehtynyttä vahvaa ammattilaista kehittämään hankintojen ympäristökriteerejä ja laskentamenetelmiä. Keskeisinä tehtävinä ovat hankintakriteerien kehittäminen, hiilijalanjälkilaskentamenetelmien testaaminen ja kilpailutusprosessien läpikäynti. Vastaat myös Helsingin osahankkeen työpakettien käytännön toteutuksesta, asiantuntijapalveluiden kilpailuttamisesta sekä viestinnästä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kestävien hankintojen ja ympäristökriteerien tuntemusta. Lisäksi edellytämme yhteistyökykyä eri alojen edustajien kanssa ja hyvää viestinnällistä osaamista.


Towards Carbon Neutral Municipalities -hanke toteuttaa Suomen kansallista ilmastostrategiaa. Helsingin osahankkeessa edistetään vähähiilisiä hankintoja ja selvitetään, miten hiilijalanjälki pystyttäisiin parhaiten huomioimaan osana hankintoja. Tarkoitus on kehittää koko elinkaaren huomioivia CO2-laskenta- ja -arviointityökaluja ilmastovaikutuksiltaan merkittäviin tuote- ja palveluryhmiin ja kytkeä laskennat osaksi hankinnan kokonaistaloudellisuuden arviointia. Hankkeessa kokeillaan ja pilotoidaan lisäksi erilaisten laskentatyökalujen soveltuvuutta hankintoihin sekä arvioidaan vaikuttavuutta koskien hankintojen merkitystä vähähiilisyyden edistämisessä. Suomen ympäristökeskus on pääpartneri.
 
 
Kelpoisuusehto:  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä hyvä englannin kielen taito.
 
Luemme eduksi: Kaupunkikonsernin tuntemuksen.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3 240,00
Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 h 45 min/vko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
yksikön päällikkö Päivi Kippo-Edlund
09 310 31540
paivi.kippo-edlund@hel.fi
050 345 4154
 
vs. tiimipäällikkö Johanna af Hällström
09 310 32044
johanna.afhallstrom@hel.fi
040 334 5498
 
 
 Hae paikkaa