Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Sosiaalityöntekijä, Perheneuvola, vakinainen
 
Työavain 7-2193-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 17.12.2018  kello 12:00
Perheneuvola, Lännen työryhmä , Kaupintie 11 00440 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Haemme sosiaalityöntekijää perheneuvolan Lännen työryhmään. Uusi remontoitu toimipisteemme sijaitsee Pohjois-Haagassa hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Perheneuvolassa sosiaalityö toteutuu osana moniammatillista tiimiä, johon Lännen työryhmässä kuuluu seitsemän sosiaalityöntekijää ja seitsemän psykologia. Lisäksi käytössämme on lastenpsykiatrin ja toimistotyön palvelut. Työsi tukena on paitsi työryhmän vankka ja monipuolinen osaaminen myös ammatillinen työnohjaus, ryhmätyönohjaus, perheneuvolan oma perehdytyskoulutus ja jatkuva täydennyskoulutus.

Perheneuvolan asiakkaita ovat perheet, joilla on huolta lapsen kasvusta ja kehityksestä, vanhemmuudesta, perheen vuorovaikutuksesta sekä perhettä kohdanneista kriiseistä. Yhteistyössä perheen ja huoleen liittyvän verkoston kanssa luomme työskentelysuunnitelman tilanteen korjaamiseksi tai helpottamiseksi.

Perheneuvolan sosiaalityöntekijä on vanhemmuuden, kasvatuksen ja perheen vuorovaikutussuhteiden asiantuntija, joka psykologityöparin kanssa psykoterapeuttisin ja kohtaavan sosiaalityön menetelmin toteuttaa työskentelysuunnitelmaa.
Lisäksi sosiaalityöntekijä osallistuu asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin, jonka aikana lapsia ja vanhempia tuetaan moniammatillisesti ja ohjataan tarvittaviin palveluihin. Kun asiakkaana on erityistä tukea tarvitseva lapsi, sosiaalityöntekijä on hänen vastuusosiaalityöntekijänsä.

Perheneuvolan sosiaalityö on jatkuvasti uutta etsivää, monipuolisia menetelmiä käyttävä, luovaa ja vahvaan yhteistyöhön perheiden kanssa pohjautuvaa työtä.
Tehtävään sisältyy myös oman työn ja osaamisen jatkuva kehittäminen moniammatillisen tiimin jäsenenä osana perhekeskustoimintaa sekä rakenteellinen sosiaalityö.

-----------------------------

Virka on avoinna 1.1.2019 alkaen, tehtävän aloitusaika sopimuksen mukaan.

Hakemukset ensisijaisesti Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta.
Kirjallinen hakemus lähetetään: Helsingin kaupungin kirjaamo Sosiaali- ja terveysvirasto PL 10 00099 Helsingin kaupunki, Kuoreen tunnus 7-2193-18, (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13). Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.


 
Luemme eduksi: Työkokemus kasvatus- ja perheneuvonnasta. Lisäksi eduksi voidaan lukea myös muu lapsiperheiden parissa tehty vanhemmuuden ja perhesuhteiden tukea sekä lapsen/nuoren mielenterveyttä edistävä sosiaalityö.

Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus sekä muu lasten/nuorten ja perheiden hoidolliseen kohtaamiseen valmiuksia antava lisäkoulutus.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3241,74 e/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 15 min/vk
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Johtava sosiaalityöntekijä Risto Ytti
09 310 47463
risto.ytti@hel.fi
040 356 3547
 
Perheneuvolan päällikkö Leena Lehikoinen
09 310 58241
leena.lehikoinen@hel.fi
050 360 3132
 
 
 Hae paikkaa