Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki, mikä luo parhaat urbaanin elämän edellytykset asukkaille ja vierailijoille. Kaupungin perustehtävä on järjestää kaupunkilaisille laadukkaita palveluja ja luoda edellytyksiä virikkeelliselle ja hauskalle elämälle. Toimiva kaupunki näkyy konkreettisina tekoina, valintoina ja arkea helpottavina asioina ihmisten jokapäiväisessä elämässä.

Helsingin kaupungin keskushallintovirasto, kaupunginkanslia, on kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja pormestarikunnan yleinen suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanoelin. Teemme työtä näköalapaikalla suomalaisen kaupunkikehityksen kärjessä.

Helsingin kaupunginkanslian viestintäosaston vastuulla on kaupungin sisäinen ja ulkoinen viestintä, markkinointi sekä osallisuus ja neuvonta.
 
Markkinointipäällikkö
 
Työavain 47-153-18
Vakinainen työsuhde  alkaen 01.01.2019
Hakuaika päättyy 13.12.2018  kello 16:00
Markkinointiyksikkö
Kaupunginkanslia, Viestintäosasto
Johtamistyö
 
Tehtävän kuvaus: Haemme Helsingin kaupungin uudistuvalle viestintäosastolle

MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖÄ

vetämään kaupunginkanslian markkinointiyksikköä, jonka vastuulla on kaupungin brändin ja markkinoinnin johtaminen ja tapahtumallisuuden kehittäminen sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen.

Sinulla on kyky johtaa ja kehittää markkinointiyksikköä niin, että se palvelee kaupunkistrategiaa ja tukee Helsingin maineen ja brändin rakentamista niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Olet innostava ja valmentava esimies ja teet aktiivisesti työtä sen eteen, että viestintäosastolla työskentelevillä on entistäkin paremmat mahdollisuudet kehittyä markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisina.

Toimit sujuvasti muuttuvissa tilanteissa niin strategisella kuin operatiivisellakin tasolla. Näet ison kuvan ja pystyt priorisoimaan omaa ja tiimisi työtä. Ilmaiset itseäsi selkeästi ja vakuuttavasti. Toimintatavaltasi olet suunnitelmallinen, tavoitteellinen ja selkeä.

Työskentelet luontevasti pormestarikunnan ja ylimmän johdon kanssa sekä kaupungin ja yhteistyökumppaneiden verkostoissa.

Raportoit tehtävässä viestintäjohtajalle ja kuulut viestintäosaston johtoryhmään.

Tehtävässä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, kokemusta esimiestehtävistä sekä suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi edellytämme englannin kielen erinomaista suullista ja kirjallista
taitoa.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun henkilön on esitettävä hyväksyttävä selvitys
terveydentilastaan.

Hakuaika päättyy 13.12. klo 16. Jätä hakemuksesi osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Työavain 47-153-18 ohjaa suoraan hakemukseen.

Tarvittaessa hakemuksen voi toimittaa paperisena osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (käyntiosoite:Pohjoisesplanadi 11–13.). Merkitse hakemukseen tehtävän työavain. Hakemukset ovat julkisia.
 
 
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36,75h
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Viestintäjohtaja, Liisa Kivelä
0400 308484
liisa.kivela@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa