Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Rakennamme palvelujamme yhdessä helsinkiläisten kanssa. Tule luomaan kanssamme maailman vaikuttavinta paikkaa oppia!

 
Päätoiminen tuntiopettaja, resurssiopetus
 
Työavain 5-3626-18
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 07.01.2019 (päättyy 23.06.2019)
Hakuaika päättyy 14.12.2018  kello 16:00
Itäkeskuksen peruskoulu , Jäätanssipolku 1 00920 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetus / Perusopetuksen alueelliset palvelut
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Resurssiopettajan tehtävät Itäkeskuksen peruskoulussa vuosiluokilla 1-6.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta. Ks. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista ratkaisukeskeiseen työotteeseen.
 
Luemme eduksi: toimimisen opettajana koulussa/luokassa/ryhmässä, jossa on paljon suomi toisena kielenä oppilaita ja erityisen tuen tarvetta.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
Rehtori Jutta-Riina Karhunen
09 310 8963
jutta-riina.karhunen@hel.fi
040 649 2796
 
 
 Hae paikkaa