Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin kaupungin keskushallintovirasto, kaupunginkanslia, on kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja pormestarikunnan yleinen suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanoelin. Teemme työtä näköalapaikalla suomalaisen kaupunkikehityksen kärjessä. Hallinto-osasto huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja pormestarikunnan toimintaedellytyksistä, hallintomenettelyn ohjaamisesta, asianhallinnan ja asiakirjahallinnon johtamisesta, virastopalveluista, turvallisuus- ja varautumisasioista sekä oikeudellisesta edunvalvonnasta ja asiantuntijapalveluista.

 
Johtava kaupunginasiamies
 
Työavain 47-151-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 18.12.2018  kello 16:00
Oikeuspalvelut , Aleksanterinkatu 28 00170 Helsinki
Kaupunginkanslia, Hallinto-osasto
Hallinto- ja toimistoala
 
Tehtävän kuvaus: Kaupunginkanslian oikeuspalvelut hakee osaavaan oikeudellisten asioiden asiantuntijajoukkoonsa johtavaa kaupunginasiamiestä. Voit olla hakemamme henkilö, jos Sinulla on kokemusta johtavan kaupunginasiamiehen vetämän tiimin toimintaan liittyvistä oikeudenaloista ja tehtävistä sekä osaamista ja kykyä esimiestyöhön. Toimintatapasi ja työskentelyotteesi ovat ratkaisu- ja asiakaslähtöisiä. Koet toimintojen ja työyhteisön kehittämisen luontaiseksi osaksi työtäsi.

Johtavan kaupunginasiamiehen tehtävänä on viranhaltijana johtaa kaupunginkanslian oikeuspalveluiden yhteisöt ja verot –tiimiä ja vastata tiimille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Tiimin toimialaan kuuluu muun muassa yhteisö-, insolvenssi- ja huoneenvuokrajuridiikkaan liittyvien toimeksiantojen sekä muiden asioiden hoitaminen.

Kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen maisterin tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä taito.

Lisäksi edellytyksenä on laaja kokemus tiimin toimintaan liittyvistä oikeudenaloista ja tehtävistä, kyky ja osaaminen esimiestehtäviin sekä työyhteisön ja sen toimintojen kehittämiseen. Viran menestyksekäs hoitaminen edellyttää lisäksi aktiivista ja oma-aloitteista työotetta sekä hyvää yhteistyökykyä moninaisten sidosryhmien kanssa.

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Virka täytetään sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy 18.12.2018 klo 16.00. Jätä hakemuksesi alla olevan Hae paikkaa -linkin kautta. Tarvittaessa hakemuksen voi toimittaa paperisena osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13.). Merkitse hakemukseen tehtävän työavain. Hakemukset ovat julkisia. 
 
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
Kaupunginlakimies Jenni Rope
09 310 36195
 
 
 Hae paikkaa