Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Päätoiminen tuntiopettaja, Turvallisuusalan päätoiminen tuntiopettaja
 
Työavain 5-3625-18
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 01.01.2019 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 17.12.2018  kello 08:00
Stadin aikuisopisto , Teollisuuskatu 23 00510 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Ammatillinen koulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Päätoimisen tuntiopettajan opetus ja ohjaustehtävät turvallisuusalan perus- ja ammattitutkinnon ammatillisissa tutkinnon osissa sekä työpaikoilla tapahtuvan oppimisen toteutuksessa.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehdot ja kielivaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017), 13 § ja 17 § mukaisesti.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: Tehtävä edellyttää vartiointi- ja järjestyksenvalvojan toimialueen käytännön osaamista ja kokemusta näiden kouluttamisesta erityisesti monikulttuurisessa ympäristössä. Tehtävässä edellytetään turvallisuusalan tradenomin amk-tutkintoa sekä ammatillisen opettajan pedagogista pätevyyttä.
 
Luemme eduksi: Kokemuksen kansainvälisestä turvallisuustoiminnasta
Viranomaistoimintojen tuntemusta
Kokemuksen eri kulttuureista tulevien opiskelijoiden kanssa työskentelystä
Ohjaus ja HOKS-osaamisenVirkasuhteen alussa on koeaika. Valitun on ennen virkamääräyksen antamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin rikosrekisteriote. Ennen nimityksen vahvistamista valitun on kaupungin työterveyshuollon antamalla tai hyväksymällä todistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkasuhteeseen. Hakijan tulee sähköisessä haussa ilmoittaa tutkintoon kuuluvat pää- ja sivuaineet sekä suoritetut opintoviikot tai opintopisteet ja suoritettu opettajan koulutus.

Hakemukset toivotaan ensisijaisesti sähköisesti.

Voit jättää hakemuksen myös Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, Stadin ammattiopisto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite Pohjoisesplanadi 11-13. Kaikki hakemukset ovat julkisia.

Stadin ammattiopistossa on vuosityöaika. Virkasuhteeseen sovelletaan paikallista sopimusta opetushenkilöstön vuosityöajasta Helsingin kaupungin Stadin ammattiopistossa.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
koulutuspäällikkö Helena Lehtinen
09 310 72382
helena.lehtinen@edu.hel.fi
4.12. klo 13-16-30
 
 
 Hae paikkaa