Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Terveys- ja päihdepalveluihin kuuluvat psykiatria- ja päihdepalvelut, päivystys, suun terveydenhuolto sekä terveysasemat ja sisätautien poliklinikka.
 
Terveyskeskuslääkäri, Pihlajamäen terveysasema, vakinainen, 2 työpaikkaa
 
Työavain 7-2182-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 21.12.2018  kello 16:00
Pihlajamäen terveysasema , Meripihkatie 8 00710 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut / Terveysasemat ja sisätautipoliklinikka
Lääkärit
 
Tehtävän kuvaus: Pihlajamäen terveysasemalle haetaan kahta lääkäriä vakinaisiin virkoihin 1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Oletko kiinnostunut työskentelemään avosairaanhoidossa moniammatillisesti? Pääset tekemään monipuolista yleislääkärin työtä, potilaat ovat vauvasta vaariin. Voit halutessasi tehdä myös äitiys- tai lastenneuvolaa.

Työilmapiiri on hyvä ja koulutusmyönteinen. Perehdytys ja konsultaatioapu ovat itsestäänselvyys.

Palkkaus on Helsingin paikallissopimuksen mukainen ja virka-ajan ulkopuolinen päivystys vapaaehtoista.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-2182-18. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Suomessa laillistettu lääkäri.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

 
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Lisäksi edellytämme: 

 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Työaika: 38 h 15 min/ viikko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
vs. ylilääkäri Marika Buch Lund
040 187 8714
Marika.Buch.Lund@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa