Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Socialarbetare, socialt arbete för särskilt stöd
 
Työavain 7-2181-18
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 17.12.2018  kello 16:00
Östergatans familjecenter/Socialt arbete för särskilt stöd , Revalsplanen 1  00930 Helsingfors
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lastensuojelu
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Kom och arbeta på en utsiktsplats i Helsingfors!

Vi söker familjesocialarbetare till socialt arbete för särskilt stöd. Tjänsten är ordinarie och tillsätts 1.1.2019 eller efter överenskommelse. Arbetsplatsen är i Östergatans familjecenter i Östra centrum.
Helsingfors stad förstärker och utvecklar socialvårdstjänsterna för barn som behöver särskilt stöd. Enheten för socialt arbete för särskilt stöd kommer under år 2018 att ha sammanlagt 12 socialarbetare.

Socialt arbete för barn som behöver särskilt stöd är ett betydelsefullt arbete för barn och familjer och du har chansen att vara med och utveckla det. Du kommer att vara den ansvariga socialarbetaren för barn som behöver särskilt stöd i enlighet med socialvårdslagen. Du gör ett planenligt förändringsarbete i samråd med familjer som önskar få stöd. Arbetet sker i mångprofessionella nätverk och siktar till att bygga en stödhelhet som motsvarar barnets behov. Du ansvarar för utarbetande och uppdaterande av en klientplan och planering, förverkligande och bedömning av de nödvändiga tjänsterna och stödformerna (bl.a. familjearbete, hemservice, stödfamilj och stödperson). Målsättningen med arbetet är att barnet och familjen får den stöd och hjälp de behöver och att deras egna resurser förstärks.

Arbetet lämpar sig för dig som uppskattar ett mångprofessionellt arbete för barnens, de ungas och familjernas bästa. Du kommer att arbeta självständigt, i arbetspar, i team och i olika nätverk. Arbetet lämpar sig utmärkt för socialarbetare i olika skeden av sin arbetskarriär. Vi beaktar även de sökanden som är i slutskedet av sina studier. Helsingfors stad erbjuder även en avlönad graduledighet på tre månader.

Vi erbjuder dig ett nytt slags och intresserande arbete och möjlighet till kompletterande utbildning som vid Helsingfors stad är mångsidig och av hög kvalitet. Arbetet stöds med regelbundna arbetsgruppsmöten, ett strongt stöd av din närmaste förman och dina kolleger samt av utomstående arbetshandledning. Flexibel arbetstid och möjlighet till distansjobb stöder arbetsplaneringen och arbetshälsan.

Vi erbjuder stadens mångsidiga personalförmåner och goda utbildningsmöjligheter. Vi behov hjälper vi till med personalbostad. Du kan också få HRT:s personalbiljett till ditt förfogande. Kolla personalförmånerna närmare på www.helsinkirekry.fi

Sök jobb hos oss och bli positivt överraskad!
 
 
Kelpoisuusehto:  Behörighetskraven för tjänsten är socialarbetarbehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (7 § och 32 §).

I brist på sökanden som uppfyller behörighetskraven kan platsen för högst ett års tid besättas med en person som studerar till socialarbetare och har godkända studier i de grundläggande och ämnesstudierna samt har genomgått till dem hörande praktiken.

Språkkunskapskrav är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska.

Den som väljs till tjänsten skall förete företagshälsovårdens bedömning om sina förutsättningar att sköta de uppgifter som ingår i tjänsten.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Lisäksi edellytämme: Förutsättningar

I uppgiften behövs förmåga att arbeta såväl självständigt som i arbetspar, i team och i olika nätverk.

Dessutom behövs god växelverkan och samarbetsförmåga, egen aktivitet, god kompetens att uttrycka sig muntlig och skriftlig samt förmåga att arbeta i förändrande situationer.
 
Luemme eduksi: Som merit räknas erfarenhet av Helsingfors organisation och datasystem samt arbete bland barn, unga och familjer.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3124,80 e/mån
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 15min/vecka
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Ledande socialarbetare
040 1846965
sari.dellaspina@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa