Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukio- ja ammatillista koulutusta sekä vapaata sivistystyötä 90 000 helsinkiläiselle yli 700 toimipaikassa eri puolella Helsinkiä. Toimialallamme on 13 000 työntekijää, jotka tekevät Helsingistä kaikenikäisille maailman vaikuttavimman paikan oppia.

Stadin ammattiopisto ja aikuisopisto tarjoavat koulutusta ja palveluita nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa, aikuiskoulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa sekä nivelvaiheessa. Oppilaitoksissa toteutetaan myös räätälöityjä kokonaisuuksia yrityksille. Oppilaitoksissa opiskelee noin 16 000 opiskelijaa yli 50 eri ammattiin. Henkilöstöä on noin 1000.
 
Tuntiopettaja, Matemaattis-Luonnontieteellisten aineiden päätoiminen tuntiopettaja
 
Työavain 5-3619-18
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 01.01.2019 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 14.12.2018  kello 12:00
Stadin aikuisopisto , Teollisuuskatu 23 00510 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Ammatillinen koulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Päätoiminen tuntiopettaja yhteisten tutkinnon osien matemaattis-luonnontieteellisen tutkinnon osan opetus-, ohjaus- ja arviointitehtäviin. Tehtävään sisältyy yhteistyö monialaisen ammatillisen oppilaitoksen opettajatiimeissä.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehdot ja kielivaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017), 14 § ja 17 § mukaisesti.

Hakijan tulee sähköisessä haussa ilmoittaa tutkintoon kuuluvat pää- ja sivuaineet sekä suoritetut opintoviikot tai opintopisteet ja suoritettu opettajan koulutus.


Valitun on ennen virkamääräyksen antamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin rikosrekisteriote.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: Fysiikan ja kemian opettajan kelpoisuutta sekä ohjaavaa ja valmentavaa opettajuutta, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä joustavuutta suunnitella yhdessä tiimin kanssa opiskelijoiden henkilökohtaiset opintopolut
 
Luemme eduksi: Valmiuden toimia myös perus- ja ammattimatematiikan opetus-, ohjaus- ja arviointitehtävissä, kokemuksen ammatillisesta toisen asteen koulutuksesta sekä työskentelystä monikulttuuristen opiskelijoiden kanssa.


Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on vuosityöaika.

Ennen nimityksen vahvistamista valitun on kaupungin työterveyshuollon antamalla tai hyväksymällä todistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkasuhteeseen.
Virkasuhteen alussa on koeaika.


Hakemukset toivotaan ensisijaisesti sähköisesti.

Voit jättää hakemuksen myös Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, Stadin ammattiopisto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite Pohjoisesplanadi 11-13. Kaikki hakemukset ovat julkisia.


 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
koulutuspäällikkö Helena Lehtinen
09 310 72382
helena.lehtinen@edu.hel.fi
4.12. klo 13-16.30
 
 
 Hae paikkaa