Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingissä aloitti kesäkuussa 2017 uusi kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Suomenkielinen ammatillinen koulutus yhdessä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, sekä perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön kanssa muodostavat toimialan järjestämät palvelut. Uudella toimialalla haluamme tuottaa ja luoda yhdessä helsinkiläisten kanssa osallistavaa, avointa ja lähellä käytännön työelämää olevaa ammatillista koulutusta. Tule tekemään ja kehittämään kanssamme tulevaisuuden ammatillista koulutusta!

Seuraa meitä: @HelsinkiOppii ja www.hel.fi/kasvatusjakoulutus
 
Tuntiopettaja, matemaattis-luonnontieteelliset aineet
 
Työavain 5-3610-18
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 01.01.2019 (päättyy 31.07.2019)
Hakuaika päättyy 13.12.2018  kello 16:00
Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, Sturenkatu 18-22, 00510 Helsinki , Hattulantie 2  00550 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Ammatillinen koulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Tuntiopettaja yhteisten tutkinnon osien matemaattis-luonnontieteellisen tutkinnon osan opetus-, ohjaus- ja arviointitehtäviin. Tehtävään sisältyy yhteistyö monialaisen ammatillisen oppilaitoksen opettajatiimeissä sekä tarvittaessa myös toiminta digitaalisessa ympäristössä opintokokonaisuuden opetus.

 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) yhteisten tutkinnon osien opettajaa koskevan 14 §:n ja 17 §:n mukaan.

Hakemukset toivotaan ensisijaisesti sähköisesti. Voit jättää hakemuksen myös Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Stadin ammattiopisto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 - 13. Kaikki hakemukset ovat julkisia.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa noudatetaan vuosityöaikaa. Virkasuhteeseen sovelletaan paikallista sopimusta opetushenkilöstön vuosityöajasta Helsingin kaupungin Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: Matematiikan ja fysiikan opettajan kelpoisuutta sekä ohjaavaa ja valmentavaa opettajuutta, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä joustavuutta suunnitella yhdessä tiimin kanssa opiskelijoiden henkilökohtaiset opintopolut.
 
Luemme eduksi: Valmiuden toimia myös kemian ja toiminta digitaalisessa ympäristössä opintojakson opetus-, ohjaus- ja arviointitehtävissä sekä kokemuksen ammatillisesta toisen asteen koulutuksesta sekä työskentelystä monikulttuuristen opiskelijoiden kanssa.


Virkasuhteen alussa on koeaika. Valitun on ennen virkamääräyksen antamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin rikosrekisteriote.

Hakijan tulee sähköisessä haussa ilmoittaa tutkintoon kuuluvat pää- ja sivuaineet sekä suoritetut opintoviikot tai opintopisteet ja suoritettu opettajan koulututus.

 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
vs. koulutuspäällikkö Marika Viiri
050 524 9628
marika.viiri@edu.hel.fi
soittoaika 7.12. klo 10 - 13
 
 
 Hae paikkaa