Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Tuntiopettaja, toiminta digitaalisissa ympäristöissä
 
Työavain 5-3608-18
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 01.01.2019 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 13.12.2018  kello 09:00
Stadin ammatti-ja aikuisopisto , Teollisuuskadun ja Pälkäneenkadun toimipaikat 00099 Helsigin kaupunki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Ammatillinen koulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Päätoiminen tuntiopettaja, yhteisten tutkinnon osien toimiminen digitaalisissa toimintaympäristöissä –tutkinnon osan sekä ammatillisten tutkinnon osien digitaitojen opetustehtävät, kuten mm. tietoturvaan liittyvien sisältöjen opetus. Opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa monialaisissa opettajatiimeissä.
 
 
Kelpoisuusehto:  kelpoisuusehdot ja kielivaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017), 14 § ja 17 § mukaisesti.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: tehtävä edellyttää ohjaavaa ja valmentavaa opettajuutta, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä joustavuutta suunnitella yhdessä tiimin kanssa opiskelijoiden henkilökohtaiset opintopolut.
 
Luemme eduksi: kokemuksen ammatillisesta koulutuksesta sekä työskentelystä monikulttuuristen opiskelijoiden kanssa.

Virkasuhteen alussa on koeaika. Valitun on ennen virkamääräyksen antamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin rikosrekisteriote. Ennen nimityksen vahvistamista valitun on kaupungin työterveyshuollon antamalla tai hyväksymällä todistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkasuhteeseen. Hakijan tulee sähköisessä haussa ilmoittaa tutkintoon kuuluvat pää- ja sivuaineet sekä suoritetut opintoviikot tai opintopisteet ja suoritettu opettajan koulutus.

Hakemukset toivotaan ensisijaisesti sähköisesti.

Voit jättää hakemuksen myös Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, Stadin ammattiopisto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite Pohjoisesplanadi 11-13. Kaikki hakemukset ovat julkisia.

Stadin ammattiopistossa on vuosityöaika. Virkasuhteeseen sovelletaan paikallista sopimusta opetushenkilöstön vuosityöajasta Helsingin kaupungin Stadin ammattiopistossa.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Koulutuspäällikkö Helena Lehtinen
09-310 72382
helena.lehtinen@edu.hel.fi
soittoaika 4.12. klo 13:00-16:00
 
 
 Hae paikkaa